Peygamber efendimizin yazılamayan vasiyeti

Tarihçiler derleki: yazılamayan bu vesayetinde Hz peygamber imam Ai nin halife seçilmesine Tavsiye edecekti “imam-ı Ali Ebu Bekir in halife seçildigini duyunca mescide gidip kendisinin “ peygamberin halifesi “ oldugunu halka anlattı ve ispat etti sahabeler bu duruma üzülüp ve pişman olup “ya Ali ! biz bu durumu her nasılsa hatırlayamadık. Bize önce gelip bildirseydin inan ki senden başka kimseye biat etmezdik dediler. İmam Ali ise onlara “acaba resulullah ın mübarek cenazesini evde bırakarak halifelik peşinde koşmam o dakika için dogru olabilirmiydi? Sonra esasen buna ne gerek vardı ? Halifeligin bizim hakkımız oldugunu inkar edecek bir kişi bulunacagını düşünmezdik. Çünkü Allahın emriyle ben sizlerin üzerine HZ Muhammed in huzurunda Gadirhumda Mevla (önder) tayin edilmedim mi ? buyurmuştu Müslümanların büyük çogunlugu (Selman-ı Farisi,Mİkdad,Ammar,Ebu zer, gibi ünlü sahabeler…..) ile İmam-ı Ali ve Hazreti Fatıma,Halife Ebu Bekir e biat etmediler. Hazreti Fatıma, Ebu Bekir e biat etmeden, peygamberin vefatından kısa bir süre sonra vefat etti. Kaynak:Mehmet yaman Hatayi hal çagında / hak gönül alçagında Yüzbin kabe yapmaktır/bir gönül alçagındaTarihçiler derleki: yazılamayan bu vesayetinde Hz peygamber imam Ai nin halife seçilmesine Tavsiye edecekti “imam-ı Ali Ebu Bekir in halife seçildigini duyunca mescide gidip kendisinin “ peygamberin halifesi “ oldugunu halka anlattı ve ispat etti sahabeler bu duruma üzülüp ve pişman olup “ya Ali ! biz bu durumu her nasılsa hatırlayamadık. Bize önce gelip bildirseydin inan ki senden başka kimseye biat etmezdik dediler. İmam Ali ise onlara “acaba resulullah ın mübarek cenazesini evde bırakarak halifelik peşinde koşmam o dakika için dogru olabilirmiydi? Sonra esasen buna ne gerek vardı ? Halifeligin bizim hakkımız oldugunu inkar edecek bir kişi bulunacagını düşünmezdik. Çünkü Allahın emriyle ben sizlerin üzerine HZ Muhammed in huzurunda Gadirhumda Mevla (önder) tayin edilmedim mi ? buyurmuştu Müslümanların büyük çogunlugu (Selman-ı Farisi,Mİkdad,Ammar,Ebu zer, gibi ünlü sahabeler…..) ile İmam-ı Ali ve Hazreti Fatıma,Halife Ebu Bekir e biat etmediler. Hazreti Fatıma, Ebu Bekir e biat etmeden, peygamberin vefatından kısa bir süre sonra vefat etti. Kaynak:Mehmet yaman Hatayi hal çagında / hak gönül alçagında Yüzbin kabe yapmaktır/bir gönül alçagında Can bunu butun sunni kökenli islam alimleri kabul eder ve hayasızca bu olayı savunanların tek dayanağı ALLAH ın Rasulunun ölüm anında yanlış şeyler söylemesinden dolayı olaya el konuldugunu savunurlar bu bile onların o zihniyetin ALLAHın rasuluna nasil ölüm anında yaklaştıgını gösterir dimi.Hz muhamedin vasiyetname olayı. ——————————————————————————– Peygamberin hastalığı gittikçe artmakta idi. .Peygamber. _Bana kağıt kalem getiriniz,size bir vasiyet yazdırayım ki benden sonra yolunuzu şaşırmayınız delalete düşmeyiniz,demişti. >onun bu arzusuna bazıları memnun olmuş,bazılarıda hiç hoş görmemişlerdi. –bilhassa ashap arasında bulunan emevi reisleri. _resulü ekrem hastadır,yazacağı malum değildir…diyeömer ibni hattab ı tahrik etmişlerdi …bundan maksatlarıda peygamberin yazı ile kendisine halef göstermesi endişesi idi.çünkü emevi reislerinin amaçları peygamberin vefatından sonra,iktidarı ele geçirmekti. .>Ömer ibni hattab;bu tesire kapılarak ilk oyunu vermişti __resulullah kendisine sahip değildir,vasiyetnameye ne luzum var,bize Alla ın kitabı kafidir…diye Peygamberin arzusuna muhalefet etmişti. ..HZ Muhammedin yattığı yatağın yanında bir münakaşa başladı,nihayet peygamber kızarak:”hadi yanımdan çıkınız..diyerek onları kovdu ..bu olayı anlatan kitaplar _Buhari-i şerif -şifa-i şerif -Ravzatül-ahbab Peygamberin bu vasiyetnameyi yazmak istemesielbette sebebsiz değildi.en basit meseleleri bileen ince teferruatına kadar hesap edenpeygamber,hiç şüphesiz ölümünden sonra kendisine bir halef tayini meselesinde,itilaflar çıkacağını tahmin etmiş ve böyle önemli zararlar verecek bir olayın önüne geçmek istemişti. –Fakat peygamberin bu düşüncesini kendi çıkarlarına uygun görmeyenlerbuna engel olarak;müslümanlar arasında ihtilafın sebebi olan bu ilk olayı meydana getirdiler. __Peygamberin kendisine halef göstermesinden en çok rahatsız olanlar emevilerdi,bu haris ve kötü ruhlu adamlar,islamiyetten sonra kaybettikleri ailevi ve ananevi mevkilerini tekrar ele geçirmek için,muntazam bir plan takip ederek,bu seferde islam aleminin geleceğini kendi kontrolleri altına almayı düşünüyorlardı. __Halbuki peygamberin gadir hum da söyledikleri akıllarından çıkmamıştı,peygamberin orada HZ Ali hakkında söylediği halefim Alidir sözleri onları endişe ve telaşa sokmuştu.eğer peygamberin yerine akrabalarından ve haşimi soyundan biri geçerse bütün hayalleri ve amaçları alt üst olacaktı. __işte bu sebebten ustaca manevralarla peygamberin vasiyetini yazmasına mani oldular. __Olayda bulunan ashab tan bazıları bunun ilerde büyük felaketler doğuracağını söylediler,o gün mesele böylece kapanmış daha doğrusu islam camiası arasında ilk muhalefet böyle başlamıştı. mezhepler tarihi, naci kasım.

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Eylül 14, 2013 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Peygamber efendimizin yazılamayan vasiyeti için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: