Ehlibeyti Iyi Taniyalim-EHL-İ BEYT’İN ŞAM’A GİRİŞİ

Ehlibeytin Nurlu Yoluna Gönül Veren Canlar. Hakkin Kutsal Işiği Olan Güzel Muhammedin Ehlibeytini Taniyanlar Elbette Onlarin Hidayet Işiğiyla Aydinliğa Kavuşurlar. Onlarki Karanliğa Işik Cehalete Irfan Ham Olanlari Has Eden çiğleri Pişiren Eğrileri Hakkin Hidayetiyle Doğruya Sevk Edenlerdir. Onlarki Arinmişlarin Arisi Marifet Denizinin Inçisi Hakkin Hakikatlaridirlar Onlarki Göksel Hazinenin Sirlaridir. onlarki sevgi onlarki aşk onlarki yoksulu doyuran yetimlere öksüzlere şevkat elini uzatanlardır onlar cömertlerin cömerdi şefkatlilerin şefkatlisidir ey arınmak isteyen ey kendisindeki hakkı bulmak isteyen alidir ilmin kapısı fatmadır ali abanın ifetlisi imam hasndır seçkinleri şeçkini imamı hüseyini deşti kerbeladır şehitlerin şahı görmek istersn bulmak istersen ol kapıya gel orası lahut aleminin sırlarının yeridir. oda ehlibeytin kendisidir. ehlibeyt güzel muhammedin ev halkı anlamına gelir.pençeyi ali abadır.iki cihan serveri alemlerin rahmeti güzel muhammedin abası altına aldığı ve dua ettiği ahzap süresinin 33 ayetinin kendilerine geldiği zaatlardır güzel canlar ehlibeyt sadece islam olanları için değil bütün dünya insanı için ışıktır. biz aleviler ehlibeyti iyi tanımalı vve tanıtmalıyız kurandaki yerini sosyal yaşamdaki yerini ekonomik yaşamdaki yerini kültürel boyutunu tasavvufi yönünü ilim yönünü iyi bilmeliyizEHL-İ BEYT’İN ŞAM’A GİRİŞİ Hüseyin’in (a) başı, esir kadın ve evlatlarıyla birlikte Şam’a doğru götürüldü. Dimişk şehrinin yakınlarına varıldığında Ümmü Külsüm Şimr’n (l.a) yanına gidip dedi: “Senden bir isteğim var.” Şimr (l.a) “İsteğin nedir?” dedi. Ümmü Külsüm: “Madem bu şehre götüreceksin bizi, insanların daha az olduğu yerden götür. Bu kesik başları da bizim aramızdan uzaklaştırsınlar. Esir elbiseleri içinde insanlar bize o kadar baktı ki rüsvay olduk” dedi. Şimr kendine has habislik ve serkeşliğiyle Ümmü Külsüm’ün isteği karşısında adamlarına, başların mızraklara takılıp esirler arasında hareket ettirilmesini emretti. Seyre gelenlerin arasından götürerek Dimişk kapısından geçirdi ve esirlerin bekletildiği, şehrin merkez camiinin kapısı önünde bekletti. Rivayete göre tabiinden biri Hüseyin’in (a) başını Şam’da görünce gidip saklandı. Bir ay dostlarına görünmedi. Bir ay sonra onu gördüklerinde saklanmasının sebebi sordular. “Ne büyük bir belaya düçar olduğumuzu görmüyor musunuz?” dedikten sonra şu beytleri okudu: “Ey Muhammed’in (s) kızının oğlu, senin kana belenmiş başını Şam’a getirdiler. Seni öldürmekle açıkça ve bilerek Resulullah’ı (s) öldürdüler. Ey Peygamberin evladı, seni susuz öldürdü ve Kur’an-ı gözönünde tutmadılar. Seni öldürdükleri için tekbir getiriyorlar. Oysa ki tekbiri katlettiler onlar.” Hüseyin’in ehl-i beyti merkez camiin kapısı önünde bekletildiği bir sırada yaşlı biri onların yanına yaklaşarak dedi: “Hamd olsun Allah’a ki sizleri helak etti, erkeklerinizi öldürerek şehirlere huzur ve emniyet verdi ve emir’ul müminin’i size musallat kıldı.” Ali b. Hüseyin (a): Ey adam, Kur’an okumuş musun? Yaşlı: Evet Ali b. Hüseyin: “De ki; ben buna karşılık yakınlar(ım) hakkında sevgi dışında birşey istemiyorum.” (Şura-23) ayetini okumuş musun? Yaşlı: Evet, okumuşum. Ali b. Hüseyin: Peygamberin yakınları bizleriz. “Yakınların hakkını ver” (İsra-26) ayetini okumuş musun? Yaşlı: Evet, okumuşum. Ali b. Hüseyin: Resulullah’ın (s) akraba ve yakınları bizleriz. “Bilin ki bir şeyden kazancınızın şüphesiz Allah içindir beşte biri ve Resul içindir ve yakınlar için” (Enfal-41) ayetini okumuş musun? Yaşlı: Evet, bunu da okumuşum. Ali b. Hüseyin: Peygamberin yakınları da akrabaları da bizleriz. “Şühhesiz Allah her türlü pisliği siz Ehl-i Beyt’ten gidermek ve sizi tertemiz kılmak istemektedir” (Ahzab-33) ayetini okumuş musun? Yaşlı: Evet, okumuşum. Ali b. Hüseyin: Allah’ın “Tethir” ayetine mazhar kıldığı Ehl-i Beyt bizleriz. Yaşlı adam bunları duyunca yaptığından utanarak şöyle dedi: “Seni Allah’a ant veriyorum, Kur’an’ın bu ayetleri sizin hakkınızda mı? Ali b. Hüseyin: Andolsun Allah’a ve ceddim Resulullah’a (s) ki bu ayetler bizim hakkımızdadır. Yaşlı adam başındaki sarığı çıkarıp yere vurdu ve başını gökyüzüne kaldırarak dedi: “Allah’ım, âl-i Muhammed’in (s) cin ve ins -insan- düşmanlarından beriyim.” Sonra da Ali b. Hüseyin’e (a) dönerek “Benim tevbem kabul olur mu?” dedi. İmam Seccad (a) buyurdu: “Eğer tevbe edersen Allah kabul buyurur ve sen bizimle olursun.” Yaşlı adam da “Ben tevbe ettim” dedi. Yezit b. Muaviye bu yaşlı adamın öyküsünü duyunca emrederek onu öldürttü.

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Eylül 14, 2013 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Ehlibeyti Iyi Taniyalim-EHL-İ BEYT’İN ŞAM’A GİRİŞİ için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: