Blog Arşivleri

Muharrem Orucu Niyet duası

Muharrem orucu niyet duasi

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Alemlerin rabbi olan Allah´a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salät ve selam olsun.Ehli Beyt soyunda ve yolunda sehit olanlarin ruhlari sad olsun.Ey yüce Allah`im! Bana bu MUharrem orucunu,
Kerbela matemini, nasip ettigin icin sana sükürler olsun.Niyet ettim Allah rizasi icin bugünkü, Muharrem orucunu tutmaya,Sen beni sabir edenlerden eyle Ya Rabbim.Gercege Hüü…..

Orucu acma (iftar duasi)

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Ey yüce Allah´im! Bize bu Muharrem orucunu. Kerbela matemini tutmaya nasip ettigin icin sana hamdü senälar olsun.Peygamberlerin salät ve selam olsun.Kerbela sehitlerinin ruhlari ilahi nurun ile sad olsun:bütün sehitlerin erenlerin, evliyalarin yüzü suyu hürmetine, tuttugumuz oruclari yaptigimiz ibatetleri, dergah-i izzetinle kabul eyle.Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Kerbela`da susuz sehit düsen sühedalar! Bismisah Allah, Allah diyelim, hak lokmasi yiyelim gercege Hüü….”

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Alemlerin rabbi olan Allah´a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salät ve selam olsun.Ehli Beyt soyunda ve yolunda sehit olanlarin ruhlari sad olsun.Ey yüce Allah`im! Bana bu MUharrem orucunu,
Kerbela matemini, nasip ettigin icin sana sükürler olsun.Niyet ettim Allah rizasi icin bugünkü, Muharrem orucunu tutmaya,Sen beni sabir edenlerden eyle Ya Rabbim.Gercege Hüü…..

Orucu acma (iftar duasi)

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Ey yüce Allah´im! Bize bu Muharrem orucunu. Kerbela matemini tutmaya nasip ettigin icin sana hamdü senälar olsun.Peygamberlerin salät ve selam olsun.Kerbela sehitlerinin ruhlari ilahi nurun ile sad olsun:bütün sehitlerin erenlerin, evliyalarin yüzü suyu hürmetine, tuttugumuz oruclari yaptigimiz ibatetleri, dergah-i izzetinle kabul eyle.Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Kerbela`da susuz sehit düsen sühedalar! Bismisah Allah, Allah diyelim, hak lokmasi yiyelim gercege Hüü….”

Vakia Suresi

Vakia süresi bu sürenin Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) için büyük bir önemi vardır. Birinci önemi bu süreyi evlatlarınıza öğretmemizi ve onlardan da evlatlarına kuşaklar boyu devam etmesi vasiyetiydi. İkinci önemi Allah Teala bu sürede Kuran da en büyük yemini etmesidir. (Vakia 74-75) vakia süresi (7+4) = 11 düğüm bu süre gelince Peygamberimiz bir ipe düğümlemiştir. Bu hususta Hızır tezkiresi (ledüni) ilmi ile Bağdadinin de onbir düğüm attığı söylenmiştir. Bu düğümlere 7+4 yedi mesani düğüm (Kör düğüm) diğer dördü ise normal düğüm.
Birinci düğümü çözmek için hem fatiha nın ilk ayeti olan (elhamdülillahi Rabbil alemin) hem de imanın ilk şartı olan (Amentü bilahi) nin sırrını hem de İslam ın beş şartından biri olan kelimei Tevhid-Şehadetin ta kendisidir. Aklen Allah ı bulmanın iki sorusu vardır. Allah var mı dır yok mu dur. Var diyen kabaca mümin olur. Yok diyen için düğüm çözülmez. Var (EL) ve yok (LA) harfi tarifleri cennet ve de cehennem yaratılma nedenidir.(evet 1 ,El) (hayır 0 ,La) bu iki sayı ne kadar bir birine zıt ise cennet ile cehennem o kadar zır iki kutuptur.
Allah var mıdır sorusuna evet diye verenler için hemen cennetin kapıları açıldığını sanırsak aldanırız. Mesela Şeytan da Allah a inanmış cennetinde konuşmuş Allah ile diyalog kurmuş Allah ı inkar etmemiştir. Fakat Şeytan (şeytandan aşağı olan) Allah yoktur diyen nankör insan oğluna inkar ettirir. Ama kendisi asla Allah ı inkar etmez. Allah a kabaca böyle iman etmek yetmez, çünkü Şeytan da Allah a inanmaktadır. Eğer Allah vardır sorusuna hayır yoktur diyorsak Şeytandan da aşağı oluruz. Cehennemi ebedi yurt ediniriz. Bundan sonra diğer sorulara gecmeye gerek kalmaz. Artık onlar yaratık (Mahluk) değil yaratan (Halık) Allah olmuşlardır dünyada; eğer Allah vardır diyorsak sırada sizi ikinci düğüm beklemektedir.
İkinci düğüm çözülebilmesi için Allah vardır dediğimize göre hangi kategoridedir. Allah varlığı için bu amansız sorunun cevabı putperestler ile kitap ehlinin farkını ortaya koyar. Cahilce Allah doğa üstü doğa altı diyorsak her şeydir diyorsak imtihanı vermiş olamayız. Çünkü yaratan (Mütekevvin Hallak)yaratıklarının hiç birine benzemez. (Muhalefetülil havadis) her şeyin dışında fakat her zerrede tecelli ederek her şeyi kuşatır. Cahilce Allah doğa altı yada üstü dersek yine cehennem ateşini tutuştururuz. Çünkü sorunun cevabı bu değildir.Sorunun cevabı Allah göksel Kitapların tanımladığı Allah tır. Derse o kişiye cennetten bir kapı açılır. Ne var ki bizim bu müminliğimize Şeytan da katılmaktadır. Şeytan da Resül denen kitaplı peygamberlerin yüz suhufuna ve dört büyük kitaba inanmaktadır. Fakat amansız düşman olduğu insan oğluna ret ettirmektedir.Elinden geleni yapmaktadır. Museviler, Hıristiyanlar ve de Müslümanlar ile geçmiş suhuf ümmetleri imanları bu soruya cevabı şudur: Allah putperestlerin Allah ı değil kozmik bir Allah tır. Nitekim Museviler de Allah=ALOH tur. Hıristiyanlık ta (barnabi,Süryani benzerlerinin İncillerinde ) Allah = ALAH tır. Müslümanlıkta da ALLAH =ALLAH tır. Bu gösteriyor ki Allah bu dört büyük kitapta nüans fakıyla adı yer almaktadır.Akıl sahibi biri olarak kozmik Allah a inanıyorsanız üçüncü düğümü açamazsınız. Fakat eğer (ehli kitap) dinlerinin inanıyorsanız üçüncü soruya geçebilirsiniz. Düğümü çözmeye hazırlanabilirsiniz.
Üçüncü düğüm Allah vardır kozmiktir fakat kaçta nedir. Artık putperestliği ayıkladıktan sonra Kitap inmişlere yöneltilmiş bu sorunun cevabı sıfır dışında bir sayıdır. Bu sayı çok yada tektir. Örneğin Yahudilere göre Allah (Aloh) pek çoktur. Aloh tanrılar vardır. Özde bu kelimeyi Allahü Teala Tevratta Zatında biz diye hitap etmiştir diye icat etmişleridir. Böylelece Museviler dinin tahrifinden sonra pek çok tanrı üretmişleridir. Örneğin Yahudilere göre üzeyir peygamber Allah ın oğludur. Melekleri de kızlarıdır. Allah ın oğulları vardır. Bunlar insanların dişileriyle çiftleşerek çok sayıda (NEFİLİM) denen dev adamları oluşturmuşlardır. Örneğin her ırkın her kavmin bir tanrısı vardır derler bu tanrıların tanrısı YAHOWN (YA HÜVE YA HÜ =EY O) olup sadece İsrail oğullarının intikamcı lanet bir tanrısıdır. Hıristiyanlar ise binler Musevi tanrısını aslında üçe indirmişlerdir. Oysa bütün Allah kitaplarında mutlak tek tanrı üzerine gelmiştir. Sonra kul kalemiyle bozulmuştur. İslamiyet bu çok tanrılığa tepki olarak bozulmadan gelmiştir. Bir defada La ilahe illallah=İlahlar yoktur tek Allah vardır; ile kaimdir. Bu nedenle kelimei tevhidi söyleyen kimse aynı zamanda Amentü Billah Allah ın tekliğinede inanmış olur ki bunun dışında kalan herkes Allah a ortak koşmaktan Müşrik=Kafir durumuna düşer.
Dördüncü düğüm Allah vardır Ekber dir. (insan aklının idrak edemeyeceği kadar yücedir ve bir tanedir.) Fakat Allah bizimle iletişim kurar mı bilinci varmı dır. Direk haberleşme yapmayan Allah bize bilinçli akıl gelmez çünkü sibernetik bir haberleşmedir. Bizim gibi sibernetik bilinçli organik zekayı biyolojik akla zihinsel boyuta sahip varlıklar için sorun yaratır. (Arş a Ala ) bir yönetim merkezidir. Burada bir yönetim kürsüsü vardır. Kürsü denen KADER program bütün özleri noktasal vede küresel her yapıyı kuşatmaktadır. (Levhü Mahfüz) ve bu hafıza bantları boş değildir.kalem işte bu sibernetik dörtgen yada sibernetik imanın dört şartıdır. Sibernetik imanın diğer dört şartını şu örnekle de açıklayabiliriz. Elektronik dilinde sizin ses frekansınız radyo dalgasıyla bir yerden başka bir yere taşınabilmesi için (carier)yüksek frekansta daha ileri gidecek bir taşıyıcı bir frekansa ihtiyaç vardır şayet bu taşıyıcı olmazsa ileri mesafelere sesinizi götüremezsiniz.(elektronik mezunuyum da) konumuza geri dönersek verici,taşıyıcı dalga,mesaj ve alıcı dörtgeni.böylece Allah ile kul haberleşmiş olmaktadır. Şimdi ilahi dörtlüğü sıralayalım. 1- Amantü Billahi=Allah imanı verici (Allah ın mikrofonun başındaki komutan tesbihlede Allah a imandır) 2- Ve melaiketühi= verici (Allah ın mesajını kurye carier dalga melekler olması iman edilmesi) 3- Ve Kütübihi= Allah ın mesajını melek e yüklemesi 4- ve Resülih= verici Peygambere uşaltırması yani yeryüzünde i alıcıya Nebiye iletilmesi. Arş tan Arz a bu meaj böyle iletilmektedir. O halde Allah bizimle iletişim kuruyor. Allah her haliyle her şeyi bilmektedir. Kısacası Aklı külli nin ta kendisidir. El,Alim,Basar,İrade, Kelam özellikleri bulunan Allah ( biz nasıl ki yapay zeka sentetik akıldan bilgisayarlar üreten organik zekaya sahip insanlar isek bu aklı cüziyemizin çok üstündeki bir zekadır) Allah bilinçlidir. Bilmeden her an kesintisiz Arz dan Arş a mesaj göndermekteyiz.

Alevi Islam Inancinda Abdest

DEĞERLİ CANLAR, ABDEST FARSÇA BİR KELİME OLUP ELSUYU ANLAMINA GELİR.ALEVİLİKTEKİ ABDEST ÇEŞİTLERİ VE MANALARI:

1.İBADETTEN ÖNCEKİ ABDEST:

BESMELE ÇEKİLİR ELLER ,YÜZ,AĞIZ ,BURUN,KULAKLAR.KOLLAR,BAŞ,BURUN,AYAKLAR YIKANIR…KURandA MAİDE SURESİ AYET 6’DA ŞÖYLE BUYURULUYOR:Ey iman sahipleri! Salata/duaya duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yahut yıkayın…

2.İMAM CEFER SADIK ABDESTİ

İBADETTEKİ ABDESTLE AYNI ŞEKİLDE ALINIR ANCAK MANADA FARKLILIK VARDIR..ELLERİN YIKANMASI ELLERİM HARAMA GİDERSE KOPSUN.AĞZINKİ AĞZIM DEDİKODUYA GİDERSE DİLİM KOPSUN.,AYAKLARINKİ AYAKLARİM KÖTÜLÜĞE GİDERSE KIRILSIN ANLAMLARINA GELİR…..

3.TARİKAT ABDESTİ(TEZEKKAR):

SENEDE BİR KEZ

MÜSAHİP OLANLAR ALIR.GÖRGÜ CEMİNDE ALINIR..DUASI ŞÖYLEDİR:

Bismişah Allah Allah!
Mânayı marifet, sırrı hakikat, geldi hizmeti Muhammed. Sükut et ey cemaat.”
(Üç kere tekrarlar ve her söyleyişte “Allah – Muhammed – Ya Ali” diyerek leğene üç kere su damlatır.)
Dedenin önüne kadar gelerek dara durur ve görevli şu duayı okur:

Bismişah Alah Allah!
Ben Gulâm-ı Kamberiyem.
Etmezem Adülerden hayf.
Pirimiz, Üstadımız Kırklar Meydanında Selman-ı Pak. Ber Cemali Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali’yi Pir Bilip Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salavat.

4.TEYEMMÜM

SUYUN OLMADIĞI ZAMANLARDA VÜCÜDÜMÜZDA BİR KİR VARSA TEMİZ TOPRAKLA TEMİZLEME İŞLEMİDİR…

5.BOY ABDESTİ

AĞIZ VE BURNU TEMİZLEDİKTEN SONRA NORMAL DUŞ ALMADIR..

BUNLARI SÖYLEDİKTEN SONRA ALEVİLİKTEKİ ASIL ABDESTTEN BAHSEDELİM…

ALEVİLİKTEKİ ASIL ABDEST İNSANIN İÇİNİ TEMİZ TUTMASI GOV,GIYBET,HASET GİBİ ŞEYTANİ FİİLLERDEN UZAK DURMASIDIR…

İbadete giderken dış bedenin suyla temizlenerek abdest alınması şeriatta olmaktadır ve zahiridir. Batini olarak iç bedenin, Ruhun; özün abdesti ise; hem normal yaşamda, hem de inançsal yaşamda, ibadette alınması gereken şu olmalıdır. Önce insanı sevmeli, düşmanı dahi olsa insanı sevmeli, hatta bütün yaratılanı, yaratılmıştan ötürü sevmeli, iyi ahlaklı olmalı, nefsini, gönlünü her türlü kötülükten arındırmalıdır. Yani nefsinden, gönlünden kini, kibiri, haseti, adaveti, şehveti, gıybeti, riyayı, kıskançlıkları, buğzu, tamahı, yalanı daha doğrusu bütün kötülüklerden temizlemektir. Bütün bu tür kötülükleri, kalbimizden atarak saflaşarak temizlenmektir. Yani ruhsal bedenimizi arındırmaktır, alçakgönüllü, mütevazi olmak, Turab-toprak olmaktır.

Ruha aynı zamanda can denilir, ama canın içinde bir sır saklıdır ki ona da canan denir. Canan sadece sevgilini makamı değil kendisidir de, o halde canana ulaşmak için canı, dolayısıyla da ruhu da temizlemek yani demin saydığımız kötülüklerden temizleyerek abdestini aldırmamız gerekir. Kuran’ın Şems suresinin 9-10. ayetlerinde nefis ile ilgili olarak yüce Yaratan ne diyor.

“Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş onu kötülüklere gömen ise ziyan etmiştir.”

HACI BEKTAŞI VELİ NE DİYOR: ELİNİZ AYAĞINIZ KİRLİYDİ, SUYLA YIKADINIZ GİTTİ..YA AKLINIZ KİRLENİSRSE O ZAMAN NAPACAKSINIZ…İŞTE O AKLI TEMİZ ETMENİN ADIDIR ABDEST ALEVİLİKTE…YİNE YUNUS’UN DEDİĞİ GİBİ:

ASILLARDAN ASIL NEDİR

GUSÜLLERDEN GUSÜL NEDİR

ŞERİATTA SU PAK EDER

TARİKATTA GUSÜL NEDİR

ÖNEMLİ OLAN İÇİMİZİN,MANEVİYATIMIZIN TEMİZLİĞİDİR..BU BİLGİLERLE HEPİNİZE AŞK-I NİYAZLAR…hü dost

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû