Blog Arşivleri

Muharrem Orucu Niyet duası

Muharrem orucu niyet duasi

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Alemlerin rabbi olan Allah´a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salät ve selam olsun.Ehli Beyt soyunda ve yolunda sehit olanlarin ruhlari sad olsun.Ey yüce Allah`im! Bana bu MUharrem orucunu,
Kerbela matemini, nasip ettigin icin sana sükürler olsun.Niyet ettim Allah rizasi icin bugünkü, Muharrem orucunu tutmaya,Sen beni sabir edenlerden eyle Ya Rabbim.Gercege Hüü…..

Orucu acma (iftar duasi)

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Ey yüce Allah´im! Bize bu Muharrem orucunu. Kerbela matemini tutmaya nasip ettigin icin sana hamdü senälar olsun.Peygamberlerin salät ve selam olsun.Kerbela sehitlerinin ruhlari ilahi nurun ile sad olsun:bütün sehitlerin erenlerin, evliyalarin yüzü suyu hürmetine, tuttugumuz oruclari yaptigimiz ibatetleri, dergah-i izzetinle kabul eyle.Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Kerbela`da susuz sehit düsen sühedalar! Bismisah Allah, Allah diyelim, hak lokmasi yiyelim gercege Hüü….”

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Alemlerin rabbi olan Allah´a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salät ve selam olsun.Ehli Beyt soyunda ve yolunda sehit olanlarin ruhlari sad olsun.Ey yüce Allah`im! Bana bu MUharrem orucunu,
Kerbela matemini, nasip ettigin icin sana sükürler olsun.Niyet ettim Allah rizasi icin bugünkü, Muharrem orucunu tutmaya,Sen beni sabir edenlerden eyle Ya Rabbim.Gercege Hüü…..

Orucu acma (iftar duasi)

“Bismillahi`Rahmanu`r-Rahim.Ey yüce Allah´im! Bize bu Muharrem orucunu. Kerbela matemini tutmaya nasip ettigin icin sana hamdü senälar olsun.Peygamberlerin salät ve selam olsun.Kerbela sehitlerinin ruhlari ilahi nurun ile sad olsun:bütün sehitlerin erenlerin, evliyalarin yüzü suyu hürmetine, tuttugumuz oruclari yaptigimiz ibatetleri, dergah-i izzetinle kabul eyle.Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Kerbela`da susuz sehit düsen sühedalar! Bismisah Allah, Allah diyelim, hak lokmasi yiyelim gercege Hüü….”

SAKKA SUYU HIZMETi YUNUS EMRE CEMEVI SAMANDIRA

cem duaları

Kurban Duasi
Bismi Sah
Tarihsel derinlikten gelen ishak hakki icin,
Tüyü kuslar hakki icin,
Kani insanlik icin,
Anadolu halklari ve mezopotamya Halklari icin,
Kurban adadik töreler geregi,
Gerdanina degen bicak seni incitmesin, doganin yasasi bu.
Lokma edilip, Halk katinda, Hak yaninda olacaksin.
Ey tanrim insanligi, insanlik onuru adina koru,
Dil bizden nutuk pirden
Hu dost!

Alevilikte Dua.( Gülbanng )

Kurban Duasi
Bismi Sah
Tarihsel derinlikten gelen ishak hakki icin,
Tüyü kuslar hakki icin,
Kani insanlik icin,
Anadolu halklari ve mezopotamya Halklari icin,
Kurban adadik töreler geregi,
Gerdanina degen bicak seni incitmesin, doganin yasasi bu.
Lokma edilip, Halk katinda, Hak yaninda olacaksin.
Ey tanrim insanligi, insanlik onuru adina koru,
Dil bizden nutuk pirden
Hu dost!
………..

Müsahiplik kurban duasi

Bismi sah.
Müsahiplpik dört canin birbas olmasi dördün birle belirlenmesidir.
Canlarin dördüne bir kurban adadikkardesliginkardesligin ayakta kalmasi aidna.
Geldik durduk Hz. Hüseyin darina.
Ey kurban dört canin, kaderde birligine,tasada ve sevincten esitligine sahit ol.
Senden akan kan, birgün birbirimiz icin gerektiginden bizden akabilir.
Bu yüce kardesligin onur lokmasi olup canlara dagitilacaksin.
Ishak i kurtaran güzelligin ve varligin,bu dört canin da, dedikodudan, riyadan, kötü söz etmekten kurtarsin.
Dirlik düzenlik bulsunlar, esenlikler görsünler.
Dil bizden olsun nutuk Hz.Pirden
Hu dost

………………

Post Duasi:
Bismi sah,
hu diyelim gercege, varalim Ali divanina, selam verip halkimiza niyaz edelim Hz. Hüseyin postuna.
Bu Post Mazlumlar postudur, bu post sahi sehidi Kerbala Imam Hüseyin postudur.
Bu post on iki imamlar bu post Hallaci Mansurlar, Seyyid Nesimiler, Eba Müslümi Postudur.
Bu post zulme baskaldiran halkalarin postudur.
Bu post Pir SultanAbdal, Hünkarim Hacim Bekati Veli Postudur.
Bu post Cagdasligin insanhaklarin postudur.
Bu posta oturmak bize onur verir, o nedenle posta niyaz ederiz.
Ey halk izniniz varsa bu posta oturup Cemimizi yönetmek arzusundayim rizaniz varmidir ?
HALK EVET DERSE;
Mademki rizaniz vardir iste cümlemizin niyazi der gider postu öper.
Yerine oturur sonra.
Bu posta oturduk gayri, büyüklük kibir tasimiyacagimasöz veririm.
Cemimimiz ilkin halk sonra hak defterine yazila.
Ücler, besler, yediler,onikiler,Halklar yardimciniz olsun.
Dil bizden olsun nutuk Hz.Pirden olsun.
Cemimiz insanlik bahcesinin güzel gülleri ile donansin.
Gercege hu mümüne ya Ali.
Der Cem Baslar, Sazlarin esliginden.
……..
Kapici Gülnangi

Bismi Sah diyelim, evvel halkimiz diyelim, acalim cem evini, canlari mihman edelim.
Sigindim halkima, gönül actim Dedeme, halkin iradesi Hakkin Iradesidir.
Actim gönül kapisini canlar cem eyleye,
Ne eylerse güzel eyleye, dil bizden nutuk Pirimizden ola.

Dedenin Duasu

Bismi Sah diyelim gönül evine hu diyelim, kapiciya canlarimiz emanet verelim, girelim gönül mabbedine, cemimize yön verelim.
Dileriz hanemizde fesat, dedikoducu , yikici ve haraam yali yiyenler bulunmaz.
Süzülür imbikten insanin hasi hanemiz gülistana döner.
Dil bizden ola, himmet halkimizdan, hü dost.
……….

Ceragci Gülbangi

Bismi Sah diyelim, Ceragi rusen diyelim, gzen dervisan diyelim, zukurdur en büyk olan insan diyelim.
Meydanimiz bogulsun nura, aydinlansin cem evimiz.Gercek erenler cemal görsün diyelim.
Dil bizden olsun diyelim nutuk ilkin Halkimizdan, sonra Pirden gelsin Diyelim.

Deedenin Duasi:

Bismi Sah, isik nurdur, Nur insan, insan Bilimdir, bilim Aydinlik demektir.
Bu mumlar Bilim isigina dönüssün, hlkimiz bilim yolunu görsün.
Ezeni görsün, ezileni görsün, Baskiyi Zülmü görsün.
Insanlik bas köseye gecip kurulsun, düsmanlar berbat olsun.
Dil bizden olsun nutuk Halktan ve yüce haktan olsun
……….

Gözcü Gülbengi

Bismi sah,
Halk ve Hak erenler ceminde gözcüyüm, hikmeti hikmetde sözcüyüm.
Yolumu yol ile, Halimizi hal ile bildirmede mamurum.
Gözü katip gönüle, uydum cemin demine, özürümüz olursa simdiden affola ya pir.

Dedenin Gülbengi

Bismi sah diyelim, evvel halk diyelim, sonra Hak diyelim.
Tarihden kaldi Cem bize sürgünlere ask ola, bilimden kaldi Gözcülük görenler ask ola.
Selmandan kaldi gözcülük, toprak ve haki Pak olanlara Ask ola.
Ceme gönül gözüyle baksin, canlari hos tutasin.
Dil bizden ola, nutuk Hz. Pirden gele hü dost. Zakir gülbangi

Bismi Sah,
Ya Pir, yaninda oturup cemimizin yürütülmesi icin saz calip, deyis duazde okumaya talibiz.
Yolumuz erkanimiz der ki sazsiz, sözsüz cem, dört mevsimmi omayan yila benzer.
O nedenle basta halkimiz, sonr siz dedemiz izin verirse, görevimizi icraya ve cemimizi gönül telleri, gönül sesii katmak dileriz.

Dede duasi

Bismi sah ,
Zakirdir cemin dili, hos seda geldiniz halkimizin teli, halkimizin dili.
Siz olmayinca cem olmaz,
siz olmayinca semah olmaz,
siz olmayinca gönül fitili yanmaz,
Nefesleriniz, düazlariniz yolumuzun güzelligini söyler.
Bilimsel Cagdas, insani yaratir. Sizden mahrum olmak insanliktan mahrum olmaktir, dil, tel sizden olsun nutuk Hz. Pirden
…………….

Cemde Post yaninda oturanlara verilen Gülbang

Bismi Sah,
Divan geldi güzel erenler, cemimiz olgunlasti.
Divana geldi kadin ve genclik kadri, kiymetin bilenler, cemimiz renkler alemine dönüstü.
Sizler bir yol aldiniz,ham idiniz pistiniz, bunca ömür bunca olay gördününüz.
Hep insanlik icin calisip didindiniz.
Bugün bu post cevresinde ve Divanda, Halk huzurunda onurlu yerinizi aldiniz.
Umarim halkimiz sizi görür, sizi anlar, bilimle yoldas olanin makamini takdir eder.
Hos sefa geldiniz dil bizden nutuk Hz. Pirden ola

……………….
Süpürgeci Gülbangi

Bismi Sah,
Naci ve Naciye `den geldik, süpürgeciligimiz semboliktir.
Amac örümcek ve pislik dolu meydanlari temizlemektir.
Bilimin önünde bulunan Ceri- cöpü süpürmektir.
Hizmetimiz ve caldigimz her süoürge bir pisligi yok eder.
Hizmet halkimizdan taktir tarihindir
Hü dost

Dedenin Duasi

Bismi Sah,
Temizligin anlami Bedendir,meydandir, alandir, dogadir.
Bir de kalp ve beyin temizligi vardir ki, bunun süpürgesi okumaktir.
Okumak pislikleri süpürmek icinse iyidir, hosdur.
Yine okumak. Ezmek, sömürmek ve yok etmek icinse tabiki kötüdür.
Iste bilimin süpürgesi kötüyü silip süpürmek icindir.
Hizmetiniz kabul ola yüzünüz ak ola hü dost El suyu Gülbangi

Bismi Sah,
Su yasamdir, su temizliktir su hayatin gidasidir.
Su ile temizlenmek bedenin rahatligi icindir.
Birde manevi su vardir ki, ruhu , kalbi, gönlü temizler.
Izniniz olursa bu su ile basta siz sonra tüm canlari temizlige davet ederiz.
Elin ele, dilin bilime, suyumuz gönül yüceligine erdirsin bizi.
Natikayi nutuk pirden gelsin.

Dedenin duasi

Bismi sah,
konusandilin, sü döken elin, peskirle kurulayan canlar sag olasiniz.
Bizleri görünür kirlilikten cok ic temizlige yönlerdiniz.
Caglayanlar gibi aksin iicimize ve bizim insanlikaskimizi sulasin temizlesin yüceltsin.
Dil bizden olsun nutuk Hz. Pirden gelsin
……………….

Kerbala Suyu Duasi Saki (Gülbangi )

Bismi Sah
Tarih Sahfalai Yas bagladi, yetmis üc cana on gün su vermediler Firatdan.
Hz. Hüseyin Sahi sehidi Kerbala Piri diye gecti tarihe.
Mazlumlar, baskaldiranlarin piri oldu o gün Hz. Hüseyin.
Bu su o su degildir, fakat bu su o susuzlugun mana ve ehemniyetini belirtir.
Canlara Sunalim ya pirimiz izniniz olursa,

Dedenin Duasi

Bismi Sah,
Kesilen kol,oyulan göz, mizraklanan agiz, kiliclanan yavrular ve kadinlar mazlumlarin susuz koskoca bir on günü, yüz metre ötede Firat ve catlayan dudaklar.
Firat Kana bulandi, Insanlik yasa, bu bizim isyan suyumuz olsun, bu bizim sömürüye zulüme, haksiza karsi direnme gücümüzü artirsin.
Bu su Birligin, dirligin, beraberligin ve kardesligin suyu olsun.
Dil bizden nutuk Pirden gelsin.

Semah Gülbangi
Semah önderiyem ben, törenin sözcüsüyem ben, askimiz durmak, dönmek degil, yasamamiiz yürümektir bizim.
Semah Yürürüz güzellige, semah gideriz dostluga, semahda cargi pervaz, inanca ucmak icindir.
Sazla ask ehline seyir degil yasam bicimi sunariz.
Semahimiz dünya durdukca halklarin krdesligini müjdeleycek
Hü dost

Dedenin Gülbang i

Bismi sah,
Semahlaniz saf ola, davalariniz hakli ola, ezene karsi dura, insana saygi duya.
Varlik aleminde yüreyen, cargi pervaz eyleyen, barisa kardes, zulümkara dikilen be semahiniz.
Tüm mazlum halklarin insanlik yürüyüsü olsun.
Dil bizden nutuk Pirden gelsin
……………………

Kurban lokmasi Gülbangi

Bismi sah,
Kurban eyledik, Cem yoluna, Hak yoluna, Halk yoluna.
Birlikte kesip, pisirip yeyip, birlikte olmak icin.
Elimizde yok idi Kulplu terazi, canlar hakalina oldumu razi.
Dil bizden nutuk halkimizdan sonrada Hakdan ola.

Dedenin Gülbangi

Bismi Sah, diyelim.
Calisip üretime duralim, hakkimiz almasini bileelim, birlikte nefes, birlikte niyet, birlikte lokma yemek güzeldir.
Bir lokmadan kizana kadar pisirip, kotaranlara, emegi gecenlere gönül dolusu saygilar.
Her lokma bin belayi kovsun. Onur insanlik onurudur. O hep yüce dursun.
……………….
Sofra Gülbang i
Bismi sah , Kazanip var eden ele, pisirip sofraya getirenlere, birlikta oturup yiyienlere gönül dolusu merhabalar.
Yemekleriniz her zaman artsin, eksilmesin, tassin dökülmesin, yokluk yüyzü, baski, zülüm, haksizlik görmeyeseniz, bir lokmaniz bin belayi kovsun, gücünüz insanlik gücü olsun.
Dil bizden yardim halkimizdan ve hakdan.

Düskün Kaldirma Gülbangi
Bismi Sah, insanimiz zaaflarimiz, aklimizin kitligi, bilim eksikligimiz, stresimiz, mantiksiz tutumlarimiz sonucu bir hata hepimiz insaniz isleyebiliriz.
Bu nedenle düskün olan cani, Halkin rizasi, ve Hakkin desturunu alarak sucunu bagisladik.
Karsiligi Halk Mahkemesi tutanaginda yazilidir, öder bedelini ve karisiraramiza yine kardes olarak.
Kalk gir aramiza yine canlarin bahcesindesin.
Dil bizden Nutuk pirde


Cem Bitirme Gülbangi

Bismi Sah Allah , Allah
Üclerin Himmetiyle
Beslerin gayretiyle
Yedilerin eliyle
Onikilerin gözüyle
Onyedilerin temizligiyle
Kirklarin yardimiyla
Hünkarim Hacim Bektas Veli irsadiyle
Anadolu evliya ve enbiyalarin gücüyle
Anadolu Alevilerinin Kültürel Birikimiyle
Sen toplulugumuzu birlik eyle, dirlik eyle
Siyasal güc eyle
Hastaliktan uzak eyle
Mutluluktdan daim eyle

Onlari
Kazalardan
Belalardan
Iftiradan
Kötülüklerden koru

Onlari
Insanligin yolunu
Yardimlarin kolunu
Düsüncenin yorumunu tamam eyle
Kötülerden uzak
Tuzaklardan irak
Pisliklerden ayri tut
Sevincler
Asklar
Bayramlar nasip eyle
Dedikodu , karalama
Iftira ve husumetlerden muaf kil
Hanelerini isikli
Islerini basarili
Sofralarini acik eyle

Onlari
Cagdaslik yolunda
Insanlik onurunda
Sant dalinda
Ve felsefe alaninda
Muzaffer eyle

Onlari
Siyasal cati altina
Ekonomik yapi altina
El ele, el birlikte basarili eyle

Kadinlarimiz, kizlarimiz, genclerimiz
Bilimde teknolijide basarili olsunlar
Anadolu Aleviligi zulümlerden kurtulsun

Ey halk
Bu cemi, sunduk erenler yoluna,
Bu dualari sunduk Pirimiz yoluna,
Dil eyledik,
Nefes eyledik,
Semah eyledik
Lokma eyledik
Kurban eyledik,
Saz eyledik
Söz eyledik,
Müsahip eyledik,
Her ne eyledikse,
Hak Yoluna ve Halk yoluna eyledik,
Dil bizden nutuk Sah í Merdan Ali ` denola,
Hü diyelim Gercege,
Duralim Hakkin divanina
Cemimiz oloa,
Yüzümüz ak ola
Isimiz kavi ola,
Sihhatimiz daim ola,
Allah Muhammet ya ali,
Cemimiz kabul eyle ya Hz. Hüseyin,
Hü Gercege, Hü mümine

………………….

Cenaze yikam sekli ve duasi

Bismi Sah,
Can, candan koptu geliyor,bil cümle evlialar embiyalar meclisinden kabul görsün
Ellerimizi actik Halktan ve haktdan yan yikadik canimzi gönül suyumuzla.
O ki yuyup, yikayip, kefenleyip, giydirdik canli basina öyle yaptik töreler uyarinca.
Kabul olsun hizmetlerimiz, Kabul olsun Dualarimz. Dogum ve Ölümü kardes bildik ta ezelden, o nedenle suyunu döktük bedene, kefenledik canimizi yolcu ettik son gidecegi mekana.
O mekan insanlik makamidir.
O mekan canlarin kalbidir.
Enel hak dedi can verdi son nefesini.
Topragi bol olsun, hizmetleri usumuzda kalsin, cemali heran aramizda bulunsun.
Dil bizden olsun, nutuk Hz.Pirden, hü diyelim gercek erenler demine

Cenaze merasim Duasi

Bismi Sah, Allah Allah
Cagirdim üclere
Bu göcen can icin
Hakka yürüyen can icin
Ölmeye don gegistiren can icin
Geldik Halka durduk canin atrafina
Döndük pervana olduk Hakkin yolunda
El bakladik can canageldik göcen canin huzurunda
Darina durduk ya Allah
Divanina durduk ya Muhammmet
Keremine sigindik ya Ali
Bagisla ya Haticetül zehra
Sabir ver ya Fatimatül Kübra
Inayet eyledin ya oniki imamlar
Elinden tutun ya ondört masumu paklar
Yol gösterin ya onyedi kemerbestler
Ceminiz alin ya kirklar
Bagrina basasin ya Hünkarim Hacim Bektas-i Veli
Yardinlariniz esirgemeyin ya Rümeli erenleri
Kerem kilin Anadolu Evliyalri
Topragini yüce kilin ya Seyyit Battal Gazi
Her türlü haserattan koru ya yeri gögü yaratan
Rahmetini ver ya Seyyit Nesimi
Güllerin serp ya Mansur- u ebedi
Hos kokularini ihsan eyle ya Abdal Musa
Düvazi imamla karsila canimizi ya Pir Sulatn Abdal
Semahini yürüt canin, Agucanli Karadonlu Can Baba
Serbetini icir ya Hizir ilyas
Yelkenlerini ac ya Hizir Ishak
Meleklerini gönder ya cebrail
Incitme hakka yürüyen cani, ya Sah í Sehidi Kerbalayi Imam Hüseyin
Hazineni Bagisla ya Sari Saltik
Gecelerini aydinlat ya pirim cümle Abdaldan
Gündüzlerini seyran eyle ya pirim Dervissn
Geide kalanlari matemden kurtar ya Eba Müslüm Horasani
Geride kalan hanesine, esine, dostuna ve bilcümle yakin ve uzaktaki asinayi dil bendi
Can dostlarina iyilik kapilarini ac, ya Selmani Farisi
Kirkinin cikmasina duaci ol, basi bedenden incitmeden al götür,ya didari Mansur
Sevgili canimizi san a emanet ettik, ya gözcü Karcaahmet
Dualarimiz san eyledik ya Muhammet Mustafa
Kapinin ve yapinin bendini siki tutasin ya Imam Ali
Namazini Kilasin Ya Hasan
Göklere ulastir ya Mehdi
Allah Diyelim üc kez
Allah Allah Allah
Seyidi Seyfullaha yolcu edelim, tekbir verildi cana
Meyitimiz düssün yola.Hu Allah, Hü dost
Dil bizden nutuk Hz.Pirden

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû