Blog Arşivleri

Alevilikli ilgili el yazması kitaplar

ELYAZMALARI

ANKAAY-I MAŞRIK, Haşim Baba el – Üsküdarî (Şeyh), Derviş Hüseyin. H.1288 (1871), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 257.
BABA İLYAS-I HORASANÎ MENÂKIBI, Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi, A 945.
BEKTAŞİ İNANCINA AİT BİR RİSALE, Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba, no: 216/4.
BEKTAŞİ TARİKATİNE AİT USUL, ADAB, AYİNLER MECMUASI, Sırrı Rifai Alevi – Ahmed Bedreddin, H. 1284 (1867), Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İ.Hakkı, no: 1243.
BEKTAŞİ ZAVİYELERİ DEFTERİ, H.1247 (1827), Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver, no: 9771.
BEKTAŞİYAN ALEYHİNDE HOCA İSHAK EFENDİ’NİN KAŞİFÜ’L-ESRAR RİSALESİNE REDDİYE, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İ.Hakkı, no: 1228.
BEYAN-I HURUF, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 16.
BÜYÜK CÖNK, Esseyyid Mehmed Yamakzâde, (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1280.
CABBARKULU KİTABI : Cabbarkulu, Abdullah Mes’ud. H. 1296 (1878), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 56.
.CABBARKULU KİTABI : Cabbarkulu, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 76.
Cami (Gelibolulu) : SAADETNAME, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, no: 2374 ve no: 3310.
CAVİDAN, H. 1253 (1837), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 218.
CAVİDAN-I CENNET MİSAL, H. 1045 (1635), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 33.
CEVAHİR’ÜL – EBRAR , Hazinî, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Halis Efendi Kitapları, no: 75.
Elvan Çelebi : MENÂKIBU’L-KUDSİYE Fİ MENÂSIBİ’L-ÜNSÎYE, Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi, no: 4937.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 110.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 248.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 29.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 39.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 6.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 8.
ERKÂN-I BEKTAŞİYEYE AİD MECMUA, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 36.
ERKÂN-I TARİKATE AİD MECMUA, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 45.
Esirî : VİLÂYETNÂME-İ SULTAN ŞUCÂUDDÎN, Orhan Köprülü Özel Kütüphanesinde.
ESRAR-I HURUF-NÂME : Kaygusuz Sultan.
EVRAD : Taceddin (Şeyh), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 173.
FAKR-NÂME : Viranî Dede. Derviş Salih, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 94.
FAKR-NÂME : Viranî. H. 1266 (1849), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 79.
FAKR-NÂME-İ İMAM CAFER-İ SADIK, R. 1299(1881), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 164.
FAZİLET-İ ALİ : Yeminî. H.1293 (1876), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 245.
FAZİLET-NÂME : Yahya Hafız-zâde, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 134.
FAZİLET-NÂME : Yeminî. H.1059 (1694), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 263.
FAZİLET-NÂME-İ İMAM ALİ, Yeminî Hafızzâde, Hacıbektaş Kütüphanesi , no: 133.
Fuzuli : HADİKAT-ÜS-SUADÂ, Fatih Kütüphanesi, no: 4321.
HACE-İ CİHAN ve NETİCE-İ CAN, Halis Efendi, Süleymaniye Kütüphanesi, no: 242.
Hacı Bektaş-ı Veli : MAKALÂT, Süleymaniye (Laleli) Kütüphanesi, no: 1500.
HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN TERCÜME-İ HALİ VE TARİKAT SİLSİLELERİ, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, no: 67/4.
Hacı Nurettin : VAKA-İ KERBELA, 1285/1868, 1303/1885, 1304/1886, 1309/1891 (dört kez basılmış), İstanbul, taşbasma.
HAYALİ BABA RİSALESİ, H.1313 (1895), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 229.
HUTBE-İ DUVAZDEH İMAM (MENAKIB-I SEYYİD SAFİ), (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1279.
HUTBE-İ DUVAZDEH İMAM (ŞEYH SAFİ BUYRUĞU), (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1241.
KAYSER-İ RUM’UN MUAVİYE’YE ALTMIŞ BİR SUALİ VE YÜZ ON İKİ CEVAP, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 69.
KİTAB-I VELAYETNÂME-İ HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacı Hüseyin: Derviş Hambi İbni (müstensih), H.1219, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, no: 714.
KUNUZÜ’L – HAKAYIK : Muhammed Mustafa el-Üsküdarî, H.1039 (1629), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 177.
Küçük Abdal : OTMAN BABA VİLÂYETNAMESİ, Ankara Cebeci Semt Kütüphanesi, 5.A.3/1 (495), Mikrofilm Arşivi no: A-4985.
Lamiî : MAKTEL-İ ÂL-İ RESUL, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 41.Dolap, no: 858.
LETÂİF VE NESÂYİH, Hacıbektaş Kütüphanesi, no:131.
LETÂİF-İ ZÂTİ, H.1014 (1605), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 152.
MAKALÂT-I BAHRÜ’L – HAKAYIK İMAM CAFER-İ SADIK, Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü, no: 940.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 216.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 89.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, İbrahim b.Ali, H. 1304 (1886), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 71.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Mevlüd b.Bektaş, H.1183 (1769)
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ TERCÜMESİ, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no: 2856.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Fakih B. Hasan H. 713 (1313) Süleymaniye Kütüphanesi , no: Denizli 393/4.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, H.1250 (1834), Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, no: 2559.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, H.977 (1569), Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli no: 1500.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi, no: İzmir 793/3.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi, no: İzmir 837/1.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Ty: 867.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, Cafer b.Hasan, H. 827 (1424), Manisa Kütüphanesi, no: 3536.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, no: 867.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, Muhammed b. İshak, Ankara İl Halk Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü, no: 355.
MAQALAT HAJI BEKTASH, Edward G.Browne, Turkish MS. E20, Cambridge.
MECMUA (Erkân-ı Bektaşiye ve sair havi), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 28.
MECMUA (Erkân-ı Tarikat-i Bektaşiye’ye dair), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 10.
MENÂKIB-I HACI BEKTAŞ-I VELİ, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 769.
MENÂKIB-I HACIM SULTAN, İbrahim Fevzi, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 1341.
MENÂKIB-I İMAM CAFER-İ SADIK, (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1323.
MENAKIB-I ŞEYH SAFİYÜDDÎN-İ ERDEBİLÎ, Süleymaniye (Hacı Mahmud) Kütüphanesi, no: 6491.
MENÂKIB-I TÂCU’L-ÂRİFÎN SEYYİD EBİ’L-VEFÂ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, no: 1560.
MEVLUD-İ HACI BEKTAŞ, Hasan b.Abdullah, 14 Cumada 944 (3 Haziran 1585), Süleymaniye Kütüphanesi Fatih, no: 2627/1.
Muhyiddin Çelebi : DİVAN-I ŞEYH MUHYİDDÎN ÇELEBİ (HIZIRNAME), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, no: 9495.
MÜNTEHEBÂT, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 37.
MÜSLİM-NÂME, Molla Ali.H. 1284 (1867), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 206.
NASİHAT-NÂME, Abdal Musa, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 15.
NAZM U NESR-İ VİRANÎ BABA, H.1320 (1902), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 208.
NESR EL-LEALÎ MİN KELÂM HZ.ALİ, Muhammed Tahir, H.1289 (1872), Hacıbektaş Kütüphanesi, no:212.
NOKTA RİSALESİ, İsmail b.Yusuf R., 1309 (1891).
NOKTATÜ’L-BEYAN TERCÜME-İ NUTK-İ İMAM ALİ, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 971.
NOKTATÜ’L-BEYAN, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 18.
PEND-NÂME-İ DİLGÜŞA : Kaygusuz Baba, Hasan Derviş, H.1223 (1808) Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 203.
RİSÂLE-İ NESAYİH, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 156.
RİSÂLE-İ SÂLİK U MEŞAYİH, H.1242 (1826), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 98.
RİSÂLE-İ ŞUCAİYE, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 151.
RİSÂLE-İ TARİKAT-I BEKTAŞ, Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü, no: 769.
RİSÂLE-İ VİRANÎ BABA : Viranî Baba, H. 1299 (1881), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 38.
RİSÂLE-İ VİRANÎ BABA : Viranî Baba, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 139.
RİSÂLE-İ VİRANÎ BABA, İsmail Hakkı, H. 1290 (1873), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 53.
RİSÂLE-İ AHLÂK : Hacı Bektaş-ı Veli, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, no: 67/2.
RİSÂLE-İ HAYALÎ : Hayalî Baba, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 52.
RİSÂLE-İ HÜSNİYE , H.1288 (1871), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 162.
RİSÂLE-İ HÜSNİYE , Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 179.
RİSÂLE-İ HÜSNİYE : Muhammed Rana, H. 1298 (1880), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 168.
RİSÂLE-İ MECMUATÜ’N-NESAYİH , H.1084 (1673), Muhammed , Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 198.
RÛZ-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no:112.
SALAVÂT MECMUASI, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 20.
SALAVÂT-I ŞERİFE MECMUASI, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 256.
SALAVÂT-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 24.
.SALAVÂT-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 26.
SUAL VE CEVAP RİSALESİ, Muhammed b.Mustafa Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 169.
.Şazi (Kastamonulu) : DESTAN-I MAKTEL-İ HÜSEYN, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi Kemankeş Kısmı, no: 528. (Kütüphane fihristinde “DİVAN Fİ MEDHİ-NEBİ ALEYHİSSELÂM VE EHLİ BEYTİHİLKİRAM” adıyla ve yazarının adı Şazeli Ef. olarak yazılı ; 102 Varaktan oluşuyor.)
.ŞUCA BABA VELÂYET-NÂMESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 168.
TAC-NÂME : Seyfi , Musa b. Ebi Bekr, H.1236 (1820), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 222.
TARİK-İ MÜSTAKİM, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 170.
TERCEME-İ MENAKIB-I SEYYİD ABU’L VEFA, Süleymaniye (Murad Buhari) Kütüphanesi, no: 257.
UYUNU’L HİDAYE : Resmî Ali Baba Giridî Bende-i Seyyid Ali Sultan, Berlin Staatsbibliothek MS.or Oct.2787.
UYUNU’L HİDAYE : Resmî Ali Baba Giridî, Konya Mevlâna Müzesi Yazmaları, no: 1666.
VAHDET-NÂME : Mukimî (Derviş), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 227.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Ali Giridî, H.1175 (1761), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 119.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H. 1265 (1848), Marburg Staatsbibliothek, Ms.Or.act. 1050.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H. 1339 (1920) Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 204.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H.1034 (1624), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 120.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 200.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 242.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Halil b.Ali R. 1328 (1913), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 219.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Milli Kütüphane, Yz.A. 2707.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Milli Kütüphane, Yz.A.2864/1.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, no: 3072.
Velayetname-i SEYYİD ALİ SULTAN, Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi, no: 1189.
VESİLETÜ’L – MEKASİD, H.903 (1497), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 108.
Yahya b.Yahşi : MAKTEL, Millet Kütüphanesi Şer’iye Kısmı, no: 1058.
ZAHİDİ, Shaykh Husayn Ibn Shaykh Abdal : SILSILAT AL-NASAB SAFAWIYYA, Edward G.Browne, Persian Manuscript, H.12, Cambridge. (E.G.Browne bu elyazmasının İngilizce özetini NOTES ON AN APPARENTLY UNIQUE MANUSCRIPT adı altında yayınlamıştır.

Hz Ali Hayatı Belgesel 1

Hz Ali Hayatı Belgesel 2

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû