Blog Arşivleri

Alevilikli ilgili el yazması kitaplar

ELYAZMALARI

ANKAAY-I MAŞRIK, Haşim Baba el – Üsküdarî (Şeyh), Derviş Hüseyin. H.1288 (1871), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 257.
BABA İLYAS-I HORASANÎ MENÂKIBI, Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi, A 945.
BEKTAŞİ İNANCINA AİT BİR RİSALE, Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba, no: 216/4.
BEKTAŞİ TARİKATİNE AİT USUL, ADAB, AYİNLER MECMUASI, Sırrı Rifai Alevi – Ahmed Bedreddin, H. 1284 (1867), Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İ.Hakkı, no: 1243.
BEKTAŞİ ZAVİYELERİ DEFTERİ, H.1247 (1827), Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver, no: 9771.
BEKTAŞİYAN ALEYHİNDE HOCA İSHAK EFENDİ’NİN KAŞİFÜ’L-ESRAR RİSALESİNE REDDİYE, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İ.Hakkı, no: 1228.
BEYAN-I HURUF, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 16.
BÜYÜK CÖNK, Esseyyid Mehmed Yamakzâde, (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1280.
CABBARKULU KİTABI : Cabbarkulu, Abdullah Mes’ud. H. 1296 (1878), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 56.
.CABBARKULU KİTABI : Cabbarkulu, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 76.
Cami (Gelibolulu) : SAADETNAME, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, no: 2374 ve no: 3310.
CAVİDAN, H. 1253 (1837), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 218.
CAVİDAN-I CENNET MİSAL, H. 1045 (1635), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 33.
CEVAHİR’ÜL – EBRAR , Hazinî, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Halis Efendi Kitapları, no: 75.
Elvan Çelebi : MENÂKIBU’L-KUDSİYE Fİ MENÂSIBİ’L-ÜNSÎYE, Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi, no: 4937.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 110.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 248.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 29.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 39.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 6.
ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 8.
ERKÂN-I BEKTAŞİYEYE AİD MECMUA, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 36.
ERKÂN-I TARİKATE AİD MECMUA, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 45.
Esirî : VİLÂYETNÂME-İ SULTAN ŞUCÂUDDÎN, Orhan Köprülü Özel Kütüphanesinde.
ESRAR-I HURUF-NÂME : Kaygusuz Sultan.
EVRAD : Taceddin (Şeyh), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 173.
FAKR-NÂME : Viranî Dede. Derviş Salih, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 94.
FAKR-NÂME : Viranî. H. 1266 (1849), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 79.
FAKR-NÂME-İ İMAM CAFER-İ SADIK, R. 1299(1881), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 164.
FAZİLET-İ ALİ : Yeminî. H.1293 (1876), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 245.
FAZİLET-NÂME : Yahya Hafız-zâde, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 134.
FAZİLET-NÂME : Yeminî. H.1059 (1694), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 263.
FAZİLET-NÂME-İ İMAM ALİ, Yeminî Hafızzâde, Hacıbektaş Kütüphanesi , no: 133.
Fuzuli : HADİKAT-ÜS-SUADÂ, Fatih Kütüphanesi, no: 4321.
HACE-İ CİHAN ve NETİCE-İ CAN, Halis Efendi, Süleymaniye Kütüphanesi, no: 242.
Hacı Bektaş-ı Veli : MAKALÂT, Süleymaniye (Laleli) Kütüphanesi, no: 1500.
HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN TERCÜME-İ HALİ VE TARİKAT SİLSİLELERİ, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, no: 67/4.
Hacı Nurettin : VAKA-İ KERBELA, 1285/1868, 1303/1885, 1304/1886, 1309/1891 (dört kez basılmış), İstanbul, taşbasma.
HAYALİ BABA RİSALESİ, H.1313 (1895), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 229.
HUTBE-İ DUVAZDEH İMAM (MENAKIB-I SEYYİD SAFİ), (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1279.
HUTBE-İ DUVAZDEH İMAM (ŞEYH SAFİ BUYRUĞU), (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1241.
KAYSER-İ RUM’UN MUAVİYE’YE ALTMIŞ BİR SUALİ VE YÜZ ON İKİ CEVAP, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 69.
KİTAB-I VELAYETNÂME-İ HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacı Hüseyin: Derviş Hambi İbni (müstensih), H.1219, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, no: 714.
KUNUZÜ’L – HAKAYIK : Muhammed Mustafa el-Üsküdarî, H.1039 (1629), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 177.
Küçük Abdal : OTMAN BABA VİLÂYETNAMESİ, Ankara Cebeci Semt Kütüphanesi, 5.A.3/1 (495), Mikrofilm Arşivi no: A-4985.
Lamiî : MAKTEL-İ ÂL-İ RESUL, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 41.Dolap, no: 858.
LETÂİF VE NESÂYİH, Hacıbektaş Kütüphanesi, no:131.
LETÂİF-İ ZÂTİ, H.1014 (1605), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 152.
MAKALÂT-I BAHRÜ’L – HAKAYIK İMAM CAFER-İ SADIK, Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü, no: 940.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 216.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 89.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, İbrahim b.Ali, H. 1304 (1886), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 71.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Mevlüd b.Bektaş, H.1183 (1769)
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ TERCÜMESİ, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no: 2856.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Fakih B. Hasan H. 713 (1313) Süleymaniye Kütüphanesi , no: Denizli 393/4.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, H.1250 (1834), Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, no: 2559.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, H.977 (1569), Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli no: 1500.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi, no: İzmir 793/3.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi, no: İzmir 837/1.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Ty: 867.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, Cafer b.Hasan, H. 827 (1424), Manisa Kütüphanesi, no: 3536.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, no: 867.
MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, Muhammed b. İshak, Ankara İl Halk Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü, no: 355.
MAQALAT HAJI BEKTASH, Edward G.Browne, Turkish MS. E20, Cambridge.
MECMUA (Erkân-ı Bektaşiye ve sair havi), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 28.
MECMUA (Erkân-ı Tarikat-i Bektaşiye’ye dair), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 10.
MENÂKIB-I HACI BEKTAŞ-I VELİ, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 769.
MENÂKIB-I HACIM SULTAN, İbrahim Fevzi, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 1341.
MENÂKIB-I İMAM CAFER-İ SADIK, (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1323.
MENAKIB-I ŞEYH SAFİYÜDDÎN-İ ERDEBİLÎ, Süleymaniye (Hacı Mahmud) Kütüphanesi, no: 6491.
MENÂKIB-I TÂCU’L-ÂRİFÎN SEYYİD EBİ’L-VEFÂ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, no: 1560.
MEVLUD-İ HACI BEKTAŞ, Hasan b.Abdullah, 14 Cumada 944 (3 Haziran 1585), Süleymaniye Kütüphanesi Fatih, no: 2627/1.
Muhyiddin Çelebi : DİVAN-I ŞEYH MUHYİDDÎN ÇELEBİ (HIZIRNAME), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, no: 9495.
MÜNTEHEBÂT, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 37.
MÜSLİM-NÂME, Molla Ali.H. 1284 (1867), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 206.
NASİHAT-NÂME, Abdal Musa, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 15.
NAZM U NESR-İ VİRANÎ BABA, H.1320 (1902), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 208.
NESR EL-LEALÎ MİN KELÂM HZ.ALİ, Muhammed Tahir, H.1289 (1872), Hacıbektaş Kütüphanesi, no:212.
NOKTA RİSALESİ, İsmail b.Yusuf R., 1309 (1891).
NOKTATÜ’L-BEYAN TERCÜME-İ NUTK-İ İMAM ALİ, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 971.
NOKTATÜ’L-BEYAN, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 18.
PEND-NÂME-İ DİLGÜŞA : Kaygusuz Baba, Hasan Derviş, H.1223 (1808) Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 203.
RİSÂLE-İ NESAYİH, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 156.
RİSÂLE-İ SÂLİK U MEŞAYİH, H.1242 (1826), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 98.
RİSÂLE-İ ŞUCAİYE, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 151.
RİSÂLE-İ TARİKAT-I BEKTAŞ, Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü, no: 769.
RİSÂLE-İ VİRANÎ BABA : Viranî Baba, H. 1299 (1881), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 38.
RİSÂLE-İ VİRANÎ BABA : Viranî Baba, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 139.
RİSÂLE-İ VİRANÎ BABA, İsmail Hakkı, H. 1290 (1873), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 53.
RİSÂLE-İ AHLÂK : Hacı Bektaş-ı Veli, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, no: 67/2.
RİSÂLE-İ HAYALÎ : Hayalî Baba, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 52.
RİSÂLE-İ HÜSNİYE , H.1288 (1871), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 162.
RİSÂLE-İ HÜSNİYE , Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 179.
RİSÂLE-İ HÜSNİYE : Muhammed Rana, H. 1298 (1880), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 168.
RİSÂLE-İ MECMUATÜ’N-NESAYİH , H.1084 (1673), Muhammed , Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 198.
RÛZ-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no:112.
SALAVÂT MECMUASI, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 20.
SALAVÂT-I ŞERİFE MECMUASI, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 256.
SALAVÂT-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 24.
.SALAVÂT-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 26.
SUAL VE CEVAP RİSALESİ, Muhammed b.Mustafa Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 169.
.Şazi (Kastamonulu) : DESTAN-I MAKTEL-İ HÜSEYN, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi Kemankeş Kısmı, no: 528. (Kütüphane fihristinde “DİVAN Fİ MEDHİ-NEBİ ALEYHİSSELÂM VE EHLİ BEYTİHİLKİRAM” adıyla ve yazarının adı Şazeli Ef. olarak yazılı ; 102 Varaktan oluşuyor.)
.ŞUCA BABA VELÂYET-NÂMESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 168.
TAC-NÂME : Seyfi , Musa b. Ebi Bekr, H.1236 (1820), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 222.
TARİK-İ MÜSTAKİM, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 170.
TERCEME-İ MENAKIB-I SEYYİD ABU’L VEFA, Süleymaniye (Murad Buhari) Kütüphanesi, no: 257.
UYUNU’L HİDAYE : Resmî Ali Baba Giridî Bende-i Seyyid Ali Sultan, Berlin Staatsbibliothek MS.or Oct.2787.
UYUNU’L HİDAYE : Resmî Ali Baba Giridî, Konya Mevlâna Müzesi Yazmaları, no: 1666.
VAHDET-NÂME : Mukimî (Derviş), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 227.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Ali Giridî, H.1175 (1761), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 119.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H. 1265 (1848), Marburg Staatsbibliothek, Ms.Or.act. 1050.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H. 1339 (1920) Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 204.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H.1034 (1624), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 120.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 200.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 242.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Halil b.Ali R. 1328 (1913), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 219.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Milli Kütüphane, Yz.A. 2707.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Milli Kütüphane, Yz.A.2864/1.
VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, no: 3072.
Velayetname-i SEYYİD ALİ SULTAN, Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi, no: 1189.
VESİLETÜ’L – MEKASİD, H.903 (1497), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 108.
Yahya b.Yahşi : MAKTEL, Millet Kütüphanesi Şer’iye Kısmı, no: 1058.
ZAHİDİ, Shaykh Husayn Ibn Shaykh Abdal : SILSILAT AL-NASAB SAFAWIYYA, Edward G.Browne, Persian Manuscript, H.12, Cambridge. (E.G.Browne bu elyazmasının İngilizce özetini NOTES ON AN APPARENTLY UNIQUE MANUSCRIPT adı altında yayınlamıştır.

Reklamlar
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû