Blog Arşivleri

Tasavvufî anlayışa göre nefs

nefs, Tasavvufî anlayışa göre, insanoğlunda bir arada bulunan iyi ve kötü temayüller ise. “Ruh-i hayvanî” ve “Ruh-i sultanî” denilen merkezlerden oluşmaktadır İnsan, kendi içindeki bu iki zıt kutbun çalışmalarıyla hâl ve gidişatına istikamet vermektedir. rahmani ruh galip geldiğinde, Salih amellere ve güzel ahlâka yönelmekte; Aksine hayvanî ruh galip geldiğinde ise türlü günahlara ve ahlâksızlıklara düşmektedir. İnsanoğlu, nefsini kendi iradesi ile şekillendirmesi kabiliyeti ve imkânına belli bir ölçüde sahip kılındığı içindir ki, mükâfata da cezaya da uğrayabilecek bir varlıktır. Dünya imtihanında aşılması gereken en büyük engellerden biri olan “Nefs”, umumiyetle insanın maruz kılındığı kötü temayülleri akla getirir. Bir insan, gurbete çıktığında vatanına eli boş dönmemek için nasıl çalışıp didinirse, büyük bir gurbet diyarı olan bu dünyada da ahiret saadeti için öylece çalışma ve gayret göstermelidir. Zira her insan, ahiretteki ebedî saadet veya hüsranını bu dünyadan götürecek. Yani bir bakıma istikbaldeki kaderini dünya hayatında tayin edecektir. Ebedî saadet ve selâmetin en temel şartlarından biri, nefsi, Salih amelleri yapabilecek bir kıvama ulaştırabilmektir. Böyle bir gayeden mahrum olan nefs, azgın bir at gibidir. Azgın bir at, sahibini hedefine ulaştırmak yerine, uçurumlardan yuvarlayarak onun helakine sebep olur. Fakat bir binek atı iyi terbiye edilip, güzelce gemlenmişse, sahibini en tehlikeli yollardan bile selâmetle taşıyıp götürür. Nasıl ki, terbiye edilmemiş bir atla arzu edilen hedefe ulaşmak mümkün değilse, ıslah edilememiş ve kontrol altına alınamamış bir nefs ile de hayatın ulvî gayesini gerçekleştirmek mümkün değildir.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû