Blog Arşivleri

Müsahiplik Nedir / Kimden Kaldı / Nasıl Olunur !!

Müsahiplik Muhammed ve Ali´den kaldı. Ali ile Muhammed´in nasıl müsahip oldukları ve amaçları konusunda bir açıklama yapmayı faydalı buluyorum:

Alevi inancina göre Muhammed miraca gitti. Mirac dönüşü bir yeşil kubbe gördü. Gayıptan bir nida geldi “Ya Muhammed, git o kapıyı çal” dedi. Muhammed gitti, o kapıyı çaldı. içeriden bir ses geldi: “Kimsiniz?” diye sordu. Muhammed cevap verdi: “Ben Peygamberim! Açin kapıyı içeri gireyim!” dedi. Aynı ses “Bizim aramıza Peygamber giremez. Sen git ümmetine Peygamberlik yap.” Dedi. Peygamber geri dönüp giderken aynı nida tekrar geldi: “Ya Muhammed git kapıyı bir daha çal.” Dedi. Muhammed tekrar kapıya vardı ve çaldı. İçerden aynı nida “Kimsiniz?”, Muhammed “Açın kapıyı, gül cemalinizi göreyim. Ben Resulüm!” dedi. İcerideki nida “Bizim aramıza Resul sığmaz” dedi. Muhammed çaresiz geri döndü, giderken tekrar nida geldi “Ya Muhammed, geri dön o kapıyı çal! Şöyle cevap ver!” dedi; “Sırrılı kayyum, haddümül fıkrayım, yani ena biatihim, ena miskinim, ena fukarayım”. Türkçesi; “Siz yaratıcısınız, biz yaratılmışız!” diye cevap ver dedi. Muhammed ayınısını yaptı ve kapı açılı. Muhammed içeri girdi, selam verdi, yer gösterildi ve oturdu. Burada ilk Kirklar Cemi yapıldı. Selman engürü getirdi, engur ezildi. Kırklara paylaştırıldı. Muhammed´din ilk paylaşımcıliğı burada görüldü. Medine´ye döndü. Bütün ashabelerini topladı, herkese birer ahiret, birer tarikat kardeşi edinmelerini söyledi. Mümkün olduğu kadarıyla bir yerli ile bir muhacirin, bir zengin ile bir fakirin müsahip kardeşi olmasını kural koydu. Herkes birer müsahip buldu. Ali´yi çağırdı „Sen de benim müsahibim ve kardeşimsin” dedi.

MÜSAHIPLIK VE KURALLARI

Muhammed, Ali için su hadisi okudu: “Lahmike Lahmi, Demmike Demi, Ruhike Ruhi, Cismike Cismi” yani ” Ali benim, ben Ali´yim, beni seven Ali´yi sevsin, Aliyi seven Allah´ı Tealayı sever” dedi. Bazı çevreler mayasını koydu: “Hem kardeşim dedi, hem de kızını verdi” dediler. İlk musahiplik böyle gerçekleşti. Muhammed´in amacı halkı birbiriyle kaynaştırmak, birleştirmek, paylaşımcılığı ön saffaya çıkarmaktı. İnsanların birbirlerine kötü gözle bakmaması için bazı kuralları koydu. I şöyle sayabiliriz:

1. Ergenlik çağına ermis bulunmak

2. Evli olmak, eşinin rızaliğını almak

3. Çiftlerin birbirlerini iyi tanımaları

4. Iki ailenin birbiriyle dost olması

5. Müsahip olam çiflerin baskı altında kalmamaları

6. Müsahip çiftlerin alevilik kurallarıni bilmeleri: „Eline diline, beline, Pirine, Mürşidine sadık kalması”

7. Dört Kapı- Kırk makama uyması

8. Kurban kesip Mürşidine, Pirine teslim olması

9. Ata hakkını bilmeleri

10. Komşu hakkını bilmeleri

11. Birbirleri ile dostça geçinmeleri

12. Tecella – Tamenna´ya ikrar vermeleri, yani Ehli-Beyt´in dostu olup, düşmanını düşman bilmesi.

Müsahip olan canlar bu krallara dikkat etmeli, kuralların gereğini yerine getirmelidirler.

KİM İLE MÜSAHİP OLABİLİR, KİMLER OLAMAZLAR?

Her çift kendi akranı ile müsahip olabilir. Bu yol ver erkana uygundur. Akranı ve emsali olmayan ile musahip olmak yol ver erkana uygun değildir.

Alim ile cahilin musahip olmasi erkan degildir, zalim ile mazlumun musahip olması caiz değildir. Çünki, zalim kurttur, mazlum kuzudur. Seyyid-i Saadet evladı ile talip müsahip olamaz, erkan değildir. Mümin ile münafık müsahip olamaz, erkan değildir. Pirli ile pirsiz kişiler müsahip olamazlar. Pirli kişi rahman, pirsiz şeytandır. Müsahbi Hakka yürümüş kişinin tekrar müsahip tutması erkan değildir.

Kısacası: Her müsahip olacak çift anlaşacağı kişilerle yada çiftlerle müsahip olmaları erkandır. Müsahiplik kurallarını yerine getirebilenler müsahip olabilirler. Sözlerimi Imam Cafer-i Sadık Hazretlerinin sözleri ile bağlıyorum: „Muhammed-Ali´nin yolunda, Din-i Küm, İman-ı Küm” yani: „Pir dindir, müsahip imandır. O kimdir ki dininden döndü, Pirinden döndü ve müsahibiden döndü, imanından döndü.” Imam Cafer-i Sadık Hazretleri “Muhamed iman, Ali dindir. Dininden dönen, imanından dönen Muhammed-Ali´nin yolundan dönmüştür” der. Allah kimseye göstermesin.photo (1)

Reklamlar
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû