Blog Arşivleri

KERBELA

O yıl İngiltere’de gökler kan ağladı !!!
Kaynak: The Anglo-Saxon Chronicle (http://omacl.org/Anglo/part1.html) Bu kronik, Kral Büyük Albert’in miladi 890 yılındaki fermanı üzerine hazırlanır. Bunlar elle çoğaltılarak bütün bölge manastırlarına gönderilir ve buradaki rahiplerce önemli olaylar kaydedilmeye devam eder. En son kayıtlar 1154 yılına aittir. Yazıldığı dil Anglo-Saksonca’dır (Eski İngilizce). İlk kez James Ingram adlı rahip tarafından 1823 yılında Modern İngilizce’ye çevrilir. Bu da King’s College (Kraliyet Üniversitesi) İngilizce Profesörü G. N. Garmonsway’in 685 yılı hakkındaki çevirisi: “In this year in Britain it rained blood, and milk and butter were turned into blood.” (Türkçesi: Bu yıl Britanya’da gökten kan yağdı ve süt ile tereyağı kana dönüştü.) Bu, Hüseyn (AS)’ı belki de hayatında duymamış rahiplerin yazdıkları…

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû