Blog Arşivleri

Ululardan ulu yol

Ululardan ulu yol Allah AllahGelin ey gaziler yola gidelim Ululardan ulu yol Allah Allah Muhammed Ali’ye niyaz edelim Gerçekler demine hü Allah Allah Hasan Hüseyin’dir imamlar şahı Zeynel Abidin de imamlar mahı Muhammed Bakır da Cemalin şahı Balkıya balkıya nur Allah Allah Mezhebim İmam Caferi Sadık Kazım Musa Rıza yarama tabib Ona nazar kıldı Muhammed habib Derdimin dermanıdırAllah Allah Şah Taki Nakidir bu yolu açan Hasanül askeri müşküller seçen Muhammed mehdiden bir dolu içen Pirlerin kalbinde şah Allah Allah Garip Abdal Musam derdime derman Sen Mürvet ganisin ey Şah-ı Merdan Cesedim içinde çağırdı canan Muhabbetli nazlı Pir Allah Allah

Reklamlar
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû