Rumeli’de Aleviler(Trakya ve Balkanlar)

Hacı Bektaş-ı Veli hakka yürüdükten sonra tarikatı derleyen, toparlayan ve düzenleyen Pir Balım Sultan Dimetokalı’ydı. Dimetoka şu an Yunanistan sınırları içerisinde kalan bir şehir. İsmini sık sık duyduğumuz meşhur Kızıldeli Sultan Gümülcine’de faaliyet göstermişti. Gümülcine de şu an Yunanistan sınırlarında. Meşhur Harabati Baba Kalkandelen(Makedonya)’da; Demir Baba, Elmalı Baba, Otman Baba, Ali Koç Baba ve Doğu Anadolu’da da aşiret ismi, ocak ismi olarak varlığını koruyan Sarı Saltuk Bulgaristan’da faaliyet göstermiştir. Abdülhamit döneminde Arnavutluk topraklarında Bektaşiliğin resmi din olarak kabul edilmesi teklif edilmişti ancak baskıcı Osmanlı zihniyeti bunu reddetmişti. Dünya üzerinde Alevi-Bektaşi mezhebini resmi olarak tanıyan tek ülke ise Arnavutluk’tur. Sadece Arnavutlar değil, Anadolu’da Şahkulu isyanıyla, Akkoyunlular içinde barınarak veya başka herhangi bir şekilde Şah İsmail’e destek veren Türkmenler de Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya topraklarına sürülerek orada süreklerini devam ettirmişlerdir. Bugün Bulgaristan’da bulunan Karallar, Köçekli, Işıklı, Salmanlı, Sindelli, Mihmadlu, Muslucalı, Balabanlı gibi köy isimleri, Akkoyunlu devletinin ardılı olan ve Şah İsmail’e destek ver Bozulus Türkmen aşireti içerisinde yer alan Türkmen obalarının isimleridir. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde de tapu tahrir defterleri kayıtlarında Bozulus Türkmenleri’nin Rumeli’de yerleştirildiği yazmaktadır. Trakya ve Balkan topraklarında yani genel manada Rumeli’de Alevi-Bektaşi tekkelerini ve köylerini burada toplayarak güzel bir konu oluşturabiliriz. Ben Rumeli’deki Alevi-Bektaşi tekkelerini yazarak başlayayım.

ARNAVUTLUK:

1. ABİDİN BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Leskovik’tedir.
2. ALİ BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri’dedir.
3. ALİ BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Bastivan’dedir.
4. ALİ POTİVAN TEKKESİ : Arnavutluk’tadir.
5. ASİM TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri’dedir
6. AZİZ ALİ BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri Nevrakta
7. BABA KAMBER TEKKESİ : Arnavutluk / Berat ‘dedir
8. BACKA TEKKESİ : Arnavutluk / Backa’dadir.
9. BACKA TEKKESİ : Arnavutluk / Frasari’dedir
10. BALİM SULTAN TEKKESİ : Arnavutluk / Martenes’dedir
11. BARUCİ TEKKESİ : Arnavutluk / İstaria’dadir. 
12. BERMAS TEKKESİ : Arnavutluk / Kolonya’dadir.
13. DRİZAR TEKKESİ : Arnavutluk / Drizar’dadir.
14. DUKA TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri ‘dedir
15. DUSK TEKKESİ : Arnavutluk / Grobova’dadir. 
16. FUSA KURİYES TEKKESİ : Arnavutluk / Kruya’dadir.
17. GLAVA TEKKESİ : Arnavutluk / Glava’dadir.
18. GORUCE TEKKELERİ : Arnavutluk / Goruce’de dort tekke vardir. 
19. GRESİTZA TEKKESİ : Arnavutluk / Gresitza’dadir. 
20. GUMANİ TEKKESİ : Arnavutluk / Gumani’dedir
21. HACİ SULEYMAN BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri ‘dedir.
22. HACİ HUSEYİN BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Martenes’dedir
23. HAYDAR BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Konica’dadir. 
24. HAYDAR BABA TEKKESİ : Arnavutluk / İskodra’dadir.
25. İSTARYA TEKKESİ : Arnavutluk / Kolonya’dadir. 
26. KAMBER BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Kicok’tadir.
27. KANURUM TEKKESİ : Arnavutluk / Kolonya’dadir. 
28. KAPANİ TEKKESİ : Arnavutluk / Kapani’dedir
29. KESERAKA TEKKESİ : Arnavutluk / Premet’dedir
30. KESTREKA TEKKESİ : Arnavutluk / Kolonya’dadir.
31. KİRACOVA TEKKESİ : Arnavutluk / Kolonya’dadir. 
32. KHOUTEH TEKKESİ : Arnavutluk / Gorice’dedir.
33. KİATOROM TEKKESİ : Arnavutluk / Gorice’dedir.
34. KOMARİ TEKKESİ : Arnavutluk / Komari’dedir.
35. KOSUDAN TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri’dedir.
36. KRAHAS TEKKESİ : Arnavutluk / Malakastra’dadir.
37. KREMENAR TEKKESİ : Arnavutluk / Kremenar’dadir. 
38. KRUYA TEKKESİ : Arnavutluk / Kuriya’dadir.
39. KUC TEKKESİ : Arnavutluk / Gorice’dedir
40. LAPOLETS TEKKESİ : Arnavutkuk / Lapolets’dedir
41. MALİ KURİYES TEKKESİ : Arnavutluk / Kuriya’dadir.
42. MARİCAN TEKKESİ : Arnavutluk / Marican’dadir.
43. MELCAN TEKKESİ : Arnavutluk / Melcan’dadir.
44. METAN TEKKESİ : Arnavutluk / Nepraviste’dedir
45. MUSTAFA BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Elbasan’dadir.
46. NEMALİYE TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri’dedir.
47. OSMAN ZEZE TEKKESİ : Arnavutluk’tadir. 
48. PİRİSTA TEKKESİ : Arnavutluk / Pirista’dadir. 
49. PREMETİ TEKKESİ : Arnavutluk / Premet’dedir
50. RABİA TEKKESİ : Arnavutluk’tadir. 
51. RİFAT BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Kuta’dadir. 
52. SİANOLAS TEKKESİ : Arnavutluk / Barmas’dadir. 
53. SUKA TEKKESİ : Arnavutluk / Pirsta ‘dadir.
54. SEYH NASİBİ TEKKESİ : Arnavutluk / Fraseri’dedir
55. SİMİRDEN TEKKESİ : Arnavutluk / Tomaritza’dadir.
56. TOMAR TEKKESİ : Arnavutluk / Tomar’dadir.
57. TREPEL TEKKESİ : Arnavutluk / Trepel’dedir
58. TURAN TEKKESİ : Arnavutluk / Melcan’dadir.
59. TURAN TEKKESİ : Arnavutluk / Gorice’dedir.
60. VELİKİOT TEKKESİ : Arnavutluk / Velikiot’dedir.
61. VELİKOY TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri ‘dedir.
62. YUSUF BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Baltaca’dadir.
63. ZEYNEL ABİDİN BABA TEKKESİ : Arnavutluk / Ergiri’dedir.

BULGARİSTAN:

1. Demir Baba tekkesi – Mumcular köyü / Sveştari / Kemaller ilçesi / İsperih / Razgrad ili
2. Hüseyin Baba tekkesi – Voden Milli parkı; Adaköy köyü yakınları / Ostrovo / Zavet ilçesi, Razgrad ili
3. Ali Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
4. Koçlu Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
5. Hüseyin Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
6. Hasan Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
7. Hazır Nazır Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
8. Yoksuz Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
9. Topuz Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sleven ili
10. Alvan Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi, Sleven ili
11. Akyazılı Sultan tekkesi – Tekke köy / Obroçşite / Balçik ilçesi / Dobriç ili
12. Mustafa Kanaat Baba tekkesi – Kapaklı / Aleksandriya köyü Kruşari ilçesi / Dobriç ili / Maaleesef iki yıl önce Bulgarlar tarafından kiliseye döndürüldü, tekke yıkıldı
13. Softa Baba tekkesi – Tutrakan / Silistra ili
14. Deniz Ali Baba tekkesi – Denizler / Varnentsi köyü / Tutrakan ilçesi / Silistra ili
15. Musa Baba tekkesi – Tekke Kozuca / İzbul köyü Yeni Pazar / Novi Pazar ilçesi / Şumen ili
16. İsa Baba tekkesi – Tekke Kozuca / İzbul köyü / Yeni Pazar / Novi Pazar ilçesi / Şumen ili
17. Seyyit Baba tekkesi – Koşu kavak / Krumovgrad / Kırcaali ili
18. Hasan Baba türbesi – Babalar / Baştino köyü / Kırcaali ili
19. Gazi Ali Baba tekkesi – Ryahovtsite köyü / Sevlievo ilçesi / Gabrovo ili
20. Hamza Baba tekkesi – Tekke / Bogomil köyü / Harmanlı ilçesi / Haskovo ili
21. Ali Baba tekkesi – Malevo köyü / Haskovo ili
22. Otman Baba tekkesi – Tekke köyü / Haskovo ili
23. İsman Baba tekkesi – Çalı köy / Vrelo / Mestanlı ilçesi / Momçilgrad / Kırcaali ili
24. Hamza Baba tekkesi – Petrovo köyü / Eski zağara ili /Stara Zagora
25. Yamur Baba türbesi – Dajdovnik köyü / Kırcaali ili
26. Ahat Baba türbesi – Kircaali ili
27. Elmalı Baba tekkesi – Mandacı köyü / Bivolyane / Mesatnli ilçesi / Momçilgrad / Kırcaali ili
28. Nazır Baba türbesi – Kırcaali ili
29. Hızır Baba tekkesi – Karallar(Gorna Krepost) köyü / Kırcaali ili
30. Nalbant Baba türbesi – Raven köyü / Mesatnlı ilçesi / Momçilgrad / Kırcaali ili
31. İbrahim Baba türbesi – Raven köyü / Mestanlı ilcesi / Momçilgrad / Kircaali ili
32. Kıdemli Baba tekkesi – Grafitovo köyü / Yeni Zağara / Nova zagora ilçesi /Stara Zagora ili
33. Kız Ana tekkesi – Momino köyü / Tırgovişte ili
34. Аli Koç Baba tekkesi – Niğbolu / Nikopol
35. Baali Baba tekkesi – Sofya
36. Enihan Baba türbesi– Davidkovo köyü / Smolyan ili
37. Saruhan Baba türbesi – Momçilovtsi köyü / Smolyan ili
38. Şeyh İsen türbesi – Smolyan
39. Ayvaz Baba türbesi – Skobelevo köyü / Plovdiv ili
40. Malkoç Baba türbesi – Burya köyü /Pleven ili
41. Saadettin Baba türbesi –Vidin
42. Hüseyin Baba türbesi – Golyamo Sokolovo, Tırgovişte ili
43. Hüsem Baba türbesi – Tekke mahallesi, Tırgovişte ili 
44. Sinan Baba türbesi – Sinan köyü / Pomen /Ruse ili
45. Mustafa Baba türbesi – Sinan köyü / Pomen /Ruse ili
46. Hızır Baba türbesi– Sinan köyü / Pomen /Ruse ili
47. Reis Baba türbesi – Bolyarovo köyü /Plovdiv ili Tırgovişte ili
49. Baba Kondu türbesi – Tırgovişte 
50. Musa Baba türbesi – Işıklar köyü / Samuil / Razgrad ili
51. Mümün Baba türbesi – Bogomilovo köyü / Eskı Zağara /Stara Zagora ili

YUNANİSTAN: 

1. AHİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Ferecik’dedir. 
2. ALASONYA TEKKESİ : Yunanistan / Alasonya’dadir.
3. ALİ BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Debre’dedir . 
4. ALİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Uzuncaabad ‘dadir. 
5. ALİ KULU TEKKESİ : Yunanistan / Agya’dadir. 
6. ALİ SULTAN TEKKESİ : Yunanistan / Teselya’dadir. Hristiyanlar tarafindan ” Aya Yorgi” ismi ile ziyaret edilir. 
7. AYDİN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Kesriye’dedir. 
8. BAHCE TEKKESİ : Yunanistan / Sarigol Topcular Koyundedir. 
9. BALLİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Tatar’dadir. 
10. BİNBİR OKLU AHMET BABA TEKKESİ : Yunanistan / Pinarhisar’dadir. 
11. BUHUR TEKKESİ : Yunanistan / İnebahti’dadir. 
12. CUMA TEKKESİ : Yunanistan’dadir. 
13. DEMİRBEYLİ TEKKESİ : Yunanistan / Gumulcine’dedir. 
14. ELMALİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Sultanyeri’dedir. 
15. ESKİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Zagra’dadir. 
16. GAZİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / İneli’dedir. 
17. GAZİLER TEKKESİ : Yunanistan / Ferecik’dedir. 
18. HANYA DERGAHİ : Yunanistan / Girit / Hanya’dadir. 
19. HASAN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Tempo vadisindedir. 
20. HASAN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Girit / Resmo’dadir. 
21. HASİP BABA TEKKESİ : Yunanistan / Yenice Karasu’dadir. 
22. HASTA BABA TEKKESİ : Yunanistan / Giritli’dedir. 
23. HİZİR BABA TEKKESİ : Yunanistan / Marki’dedir. 
24. HORASANLİ ALİ BABA DERGAHİ : Yunanistan / Girit Kandiye’dedir. 
25. İBRAHİM BABA DERGAHİ : Yunanistan / Girit’tedir. 
26. İSMAİL BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Usturumca’dadir. 
27. KADEMLİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Zagra’dadir. 
28. KANDİYE AY VLAS DERGAHİ : Yunanistan / Girit Kandiye Ayvlas Koyundedir. 
29. KATERİN TEKKESİ : Yunanistan / Katerin’dedir. 
30. KESRİYE TEKKESİ : Yunanistan / Kesriye’dedir. 
31. KİRKLAR TEKKESİ : Yunanistan / Yenice Karasu’dadir. 
32. KOPEKLİ SİRACA BABA TEKKESİ : Yunanistan / Ferecik’dedir. 
33. KUTUKLU TEKKESİ : Yunanistan / Yenice Karasu’dadir. 
34. LESKOVİK TEKKESİ : Yunanistan / Leskovik’tedir. 
35. MAGARALİKOY DERGAHİ : Yunanistan / Girit / Kandiye’dedir. 
36. MEMİ BABA TEKKESİ : Yunanistan / Bucak’dadir. 
37. MUMİN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Zagra’dadir. 
38. MURSEL BABA TEKKESİ : Yunanistan / Dimetoka’dadir. 
39. ODRA DERGAHİ : Yunanistan / Lapsista’dadir. 
40. OSMAN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Uzuncaabad’dadir. 
41. RENİ TEKKESİ : Yunanistan / Teselya’dadir. 
42. RESMO DERGAHİ : Yunanistan / Girit Resmo’dadir. 
43. RUSTEM BABA TEKKESİ : Yunanistan / Ferecik’dedir. 
44. SANCAKTAR BABA TEKKESİ : Yunanistan / Marki’dedir. 
45. SARİGOL TEKKELERİ : Yunanistan / Sarigol Kocana’da 4 Bektasi tekkesi vardir. 
46. SELANİK BABA TEKKESİ : Yunanistan / Selanik’tedir. 
47. SEYYİT ALİ SULTAN DERGAHİ : Yunanistan / Dimetoka’dadir. 1402 dolaylarinda hakka yuruyen (olen) Bektasi ulusudur. Yatiri Yunanistan’da Dimetoka’da kendi adiyla anilan Kizildeli irmagi kiyisindadir. 
48. SAHİN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Kopekli Koyundedir. 
49. TİRHALA TEKKESİ : Yunanistan / Tirhala’dadir. 
50. TİMUR BABA TEKKESİ : Yunanistan / Cirmen’dedir. 
51. TASLİK TEKKESİ : Yunanistan / Marki’dedir. 
52. UC CESMELER TEKKESİ : Yunanistan / Selanik’tedir. 
53. VODİNE TEKKESİ : Yunanistan / Selanik’tedir. 
54. VODORİNA TEKKESİ : Yunanistan / Kesriye’dedir 
55. YARAN BABA TEKKESİ : Yunanistan / Zagra’dadir. 
56. YORUK BABA TEKKESİ : Yunanistan / Kirikkala’dadir. 

ESKİ YUGOSLAVYA:

1. GRADİSTA TEKKESİ : Yugoslavya / Gradista’dadir.
2. HACİ ADEM VECHİ BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Prizen’dedir. 
3. HACE BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Koprulu’dedir. 
4. HAMZA BABA TEKKESİ : Yugoslavya / İstip’tedir.
5. HİDİR BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Kirsova’dadir.
6. HUSEYİN BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Manastir’dadir. 
7. İSMAİL BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Usturumca’dadir. 
8. İZVORNİK TEKKESİ : Yugoslavya / İzvornik’dedir.
9. KANATLAR TEKKESİ : Yugoslavya / Manastir Pirlepe Koyundedir.
10. KARAC AHMET TEKKESİ : Yugoslavya / Uskup Komonova’dadir. 
11. KİRCOVA TEKKESİ : Yugoslavya / Kircova’dadir.
12. KONYİC TEKKESİ : Yugoslavya / Konyic’tedir
13. KOYUN BABA TEKKESİ : Yugoslavya Kalkandelen Sipkovitsa’dadir.
14. MUSTAFA BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Uskup’tedir. 
15. MOSTAR TEKKESİ : Yugoslavya / Mostar Bologay’dadir. 
16. PRİZREND TEKKESİ : Yugoslavya / Yakova’dadir. 
17. SARİ SALTİK TEKKESİ : Yugoslavya / Ohri Golu kiyisinda Hiristiyanlar tarafindan ”Aya Naum” olarak bilinir.
18. SULEYMAN BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Uskup’tedir.
19. SERSEM ALİ BABA TEKKESİ /HARABATİ BABA TEKKESİ : Yugoslavya Mekadonya Tetova’dadir. Harabati Baba’da buradadir. Ali adi “Elyas/ İlyas adiyla ozdestirildigi icin Hiristiyanlarca da ziyaret saygi duyulan bir merkez olmustur. Haci Bektas soyundan Kalender Celebi’nin ayaklanmasindan sonra Haci Bektas Dergahi’nin Anadolu halki uzerindeki etkisini zayiflatmak amaciyla Padisah Kanuni sultan Suleyman tarafindan 1551 tarihinde Haci Bektas Dergahina Baba olarak atanir. Orada fikir degistirir ve irsad olur. Dergahta Babagan (Mucerret Baba) kolunun ortaya cikmasi Sersem Ali Babayla baslar.
20. SEYH HAFİZ BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Yakova’dadir.
21. TUZLA TEKKESİ : Yugoslavya / Tuzla’dadir.
22. YAKOVA TEKKESİ / SEMSEDDİN BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Yakova’dadir.
23. YARAR BABA TEKKESİ : Yugoslavya / Kalkandelen’dedir.
Yugoslavya’da Bosna bolgesinde de Bektasi tekkeleri ve yatirlari bulunmaktadir.

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mayıs 31, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Rumeli’de Aleviler(Trakya ve Balkanlar) için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: