EHLİBEYT-ONİKİ İMAM

Anlam olarak Ehlibeyt Hz. Muhammedin ailesi demek. Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinden oluşmaktadır.

Alevi inancının temelini Ehlibeyt sevgisi ve bağlılığı oluşturuyor. Ehlibeytin kutsallığı ve masumluğu Kuranda şöyle geçiyor:

Ahzap suresi 33. Ayet

“Ey Ehlibeyt, Tanrı sizi her türlü kirden arındırdı ve sizin tertemiz kalmanızı diler”.

Yine sevgili Peygamberin Ehlibeyt için söylediği hadisler var. İşte bu hadislerden bir kaçı:

Kuran ve Ehlibeyt ikizdir.
Ey halk, biliniz ki bende insanım. Allahın daveti bana yakında gelecektir. Bende onu kabul edeceğim. İşte ben size iki mühim ve en değerli emaneti miras bırakıyorum. Bunlardan birincisi Kuran, ikincisi benim Ehlibeytimi. Allahın huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allahın huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allahın huzurunda size ehlibeytimi tavsiye ediyorum.
Bana ve Ehlibeytime Selatü selam getirmeyenin duası kabul olmaz.
Benim şefaatim, ümmetimden Ehlibeytimi sevenleredir.
Ehlibeytim Nuh un gemisine benzer, ona sarılan ebedi kurtuluşa erer. Kim binmezse helâk olur.
Ey insanlar, Allahı kendi nimeti ile sizi beslediği için seviniz. Beni de Allaha olan muhabbetinizle seviniz. Ehlibeytimi de bana olan muhabbetle seviniz.
Her şeyin bir esası, bir temeli vardır. Dinin esası da Ehlibeytimdir ve onlara muhabbettir.
Ehlibeytime eziyet eden, Allaha eziyet eder.
Bütün bu hadislerden anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber ümmetine Ehlibeytine uymayı emretmiştir. Ama maalesef ümmetinden bazıları dünya malına tamah gösterip Ehlibeyte her türlü düşmanlığı yaptılar. Hz. Hasanı zehirlediler, Hz. Hüseyini Kerbelada şehit ettiler. Ama sevgili peygamber olacakları görmüş ve ümmetine şöyle seslenmiştir:

“Yahudiler 71 fırkaya bölündüler, Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündüler, sizlerse (Müslümanlar) 73 fırkaya bölüneceksiniz. Ama bu 73 fırkanın içinde sadece bir tanesi doğru yolu bulacaktır. O da benim Ehlibeytime uyanlar olacaktır.”

ONİKİ İMAM

Hz. Ali : Takma adı Haydar. Mekke’de doğdu, Irak’ın Küfe şehrinde şehit edildi. Peygamberin amcasının oğlu, damadı ve evlatlığıdır. Herkesin inanmakta tereddüt ettiği bir sırada küçük yaşına rağmen ilk inananlardandır. Oniki imamların içinde sadece o halifelik yapmıştır.

Hz. Hasan : Medine’de doğdu ve orada Mu-aviye’nin karısını kandırması ile karısı tarafından zehirlenerek şehit edildi. Babası Hz. Ali ile birlikte beş yıl Irak’ta kaldı. Hz. Hasan halifelik meselesinde çok etkin bir yere sahip olmamıştır.

Hz. Hüseyin : Medine’de doğdu ve Irak Kerbela’da şehit edildi. Babası Hz. Ali ile birlikte beş yıl Irak’ta kaldıktan sonra Medine’ye yerleşti, Halifeliği ele geçirme girişimi,kendisini elçi göndererek davet eden Küfelilerin ihanet etmesi nede*niyle başarısızlıkla sonuçlandı.

İmam Zeynelabidin : Medine’de doğdu. Hz. Hüseyin ve Hz. Ali ile birlikte üç yıl Irak’ta kaldı, daha sonra Medine’ye yerleşti. Kerbela katliamında kurtulan tek kişiydi. Medine’de gözlerden uzak politika dışı bir yaşam sürdü. Bazı kaynaklara göre zehirlenerek şehit edildi. Bazı kaynaklara göre ise vefat etti.

İmam Muhammed Bakır : İmam Zeynelabidin’in oğludur. Babasın*dan daha faal bir yaşam sürmüştür. Önemli bir Hadis yazıcısıydı. O dönemde not aldığı ve daha sonra kitaplara aktarılan hadisleri, İslâm’ın gelişmesi ve yeni akımların oluşmasında son derece önemli bir rol oynadı.

İmam Cafer-i Sadık : Medine’de doğdu ve orada öldü. Hadisçi, fıkıh uzmanı ve bilim adamı olarak etkiliydi. İsmailî ve on iki imamcı Şiîler için çok önemli olan hukuk okulunun kurucusudur. Kendi devrinde, kaybolmakta olan İslâm değerlerini, ilkelerini bir araya getirerek halka öğretmeye çalışmıştır. Ülkemizde Alevî-Bektaşiler için önemli bir kaynak olan “Buyruk” isimli kitabı yazmıştır. Buyruk, İslâmiyet’in İmam Cafer tarafından yapılan yorumudur. İmam Cafer; imamlığı sırasında ortaya çıkan mezheplere karşı Caferilik mezhebini oluşturdu. Tarihte İmam Cafer’in oluşturduğu mezhebe dahil olanlara “Caferi” adı verilmiştir.

İmam Muhammed Musa Kazım : Caferi Sadık’ın oğludur. Abbasi halifesine saygısızlık iddiasıyla göz hapsi cezası için sürüldüğü Irak’ın bir kasabasında şehit edildi. Türbesi Bağdat’ta Kazımiye’dedir.

İmam Ali Rıza : İmam Musa Kazım’ın oğludur. Halife Me’mun za*manında Halifelik önerisi ile Tus’a davet edildi. Daha sonra göz hapsine alında. Haps edildi ve üzümün içine şırınga edilen zehirle zehirlenerek şehit edildi. Mezarı İran Horasan’ında Meşhed’dedir.

İmam Muhammed Taki : Medine’de doğmuş. Bağdat’ta ölmüştür. Politik bir yönü olmamıştır. 25 yaşındayken halife Mu’tasım tarafından zehirlenerek şehit edildi.

İmam Ali Naki : Dönemin hilafet başkenti Samara’da yaşadı ve orada öldü. Teorik ve politik bir faaliyeti yoktur. Samarra’da Halife Mu’tez zamanında zehirlenerek şehid edildi.

İmam Hasan Askeri: İmam Ali Naki’nin oğludur. Abbasi halifesi Mutemid tarafından zehirletilerek şehid edildi. Halifenin emriyle Ali soyunun tama*men yok edilmesine karar verildi ve Ali soyu büyük bir katliama uğradı. Katliamdan sadece İmam Hasan Askeri’nin oğlu olan ve hala yaşadığına inanılan İmam Muhammed Mehdi kurtuldu.

İmam Muhammed Mehdi : İmamiyye’ye göre, Hasan El Askeri’nin ölümünden sonra oğlu Muhammed Mehdi gaybete girmiş (gizlenmiş) onu bir daha hiç kimse görmemiştir. Bu kayboluş devam etmektedir ve inanışa göre Muhammed Mehdi halen sağdır. Kıyametten bir süre önce Mehdi sıfatıyla ortaya çıkarak zulümle dolmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır.

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mayıs 31, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. EHLİBEYT-ONİKİ İMAM için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: