Alevilik Nedir?

ALEVİLİK:Yaşadıkları yerlerdeki inanç sistemiyle birlikte kendi örf ananelerini, kültürlerini, İslam inancıyla harmanlayıp,Allah’a inanan, din olarak İslamı benimseyen,Hz. Muhammedi peygamberi olarak tanıyan,Hak kitab Kur’anı Kerim’i kabul eden, Hz. Ali’ye talip olan, On İki İmam’ların yolunu izleyen, dört kapı kırk makamdan geçerek insan-ı kâmil (olgun insan) olmayı amaçlayan, eşitliğe, paylaşımcılığa, hoşgörüye önem veren,insanı merkez alıp,(din,dil,ırk,cinsiyet) ayrımı yapmadan temel insan haklarını savunan Laik,demokrat yapıyla oluşturdukları sosyal toplumsal, dinsel inanç sistemine Alevilik denir.

ALEVİLİK:temeli sevgi ve kardeşlik üzerine kurulmuş, İslamî inanç sistemini kendisine din edinmiştir. Kuran’ı Kerim’i kutsal kitap, O’nun sevgili peygamberi Muhammet Mustafa’yı tüm İslam âlemi gibi peygamber olarak kabullenmiş, onun temiz ve pak nesli Ehl-i-Beyt’ine canı gönülden bağlanmış, Hz Ali’yi yolun rehberi, İmam Hüseyin’i de pir olarak kabullenmiştir. İslamiyet’i kabullenen Türkmen oymakları geçmişteki kültürleriyle İslam anlayışını kaynaştırarak farklı bir sentez meydana getirmişlerdir. İşte bu sentezin temeli sevgi ve insana dayalı, ibadeti ise Kur’an’ı Kerim ayetlerinin sazın (bağlamanın) telleri üzerine dökülerek insanları coşku seline döndüren, cezbeye getiren aşkı ilahi ile döndüren bir oluşumdur.
Hak-Muhammed-Ali yolunun Kırklar Meclisi’nde olgunlaşan ve 12 İmamlarla devam eden, İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber edinen, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen, Hacı Bektaş-ı Velî ve ulu ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan inancın adıdır. Alevîlik inancı, insanın ham ervahlıktan sıyrılarak insan-ı kâmil olup özüne dönmesini ifade eder. Bunun için de; Mürşit, Pir, Dede ve Rehber huzurunda ikrar verilerek Dört Kapı Kırk Makam aşamasından geçilmesi gereklidir. Alevîlik içten ve yürekten gelen bir sevgidir. Ali ve onunla birlikte peygamber ailesine duyulan saygı ve sevgidir.
Allah birdir; Muhammed haktır; Ali, Allah’ın arslanıdır. Allah-Muhammed-Ali’yi birbirinden ayırmadan, bir bütün olarak kabul ederiz. Bunu ifade etmek için ise Hakk-Muhammed-Ali yolu deriz. Allah tektir, Muhammed haktır, Ali ise velidir. Nübüvvet; Hz. Muhammed’e, velayet ise Hz. Ali’ye gelmiştir. Nübüvvet ve velayet birbirilerinin tamamlayıcısıdır. Muhammed olmadan Ali, Ali olmadan Muhammed olmazdı. Ayrıca nübüvvet Hz. Ali’ye gelecekti de Hz. Peygamber’e gelmiştir gibi aslı olmayan rivayetler de yanlış, akla ve mantığa uymayan ifadelerdir.

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mayıs 31, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Alevilik Nedir? için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: