Anadolu Aleviliği ve Sözlü Geleneği

Böyle önemli bir konuda bir kaç cümle fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dedelik, aleviliğin tarihsel sürecinde dönem dönem siyasal iktidarlarca büyük hakaretler ve yok olmalara kadar varan bir çilenin faturasını çeke çeke günümüze kadar yaşamıştır. Bunun acısını ise o bütünlüğün en canlı örneklerini bedeninde yaşamış dedeler bilir. Onlar ki hazır bir mirasın konucuları olmamışlardır. Hele hele Hak- Muhammed-Ali yolunda kırklar darı için tüm zorluklara göğüs germekten de çekinmemişlerdir. Bu yolun çilesine gönül verenler gelir erkana, ona özünden ikrar verenler durur dara. Sonradan “Atamayla Dede” olanlar değil . Özünde SÖZE güveni olmayan öz kuşkucu ve kendi odaklı mantıki düşüncelerle alevlilik inanmışlığının ikrar anlayışı arasında bir bağ asla olmaz. Anadolu alevliliğinin öncülleri o sözlü geleneğinin sahibi olmamış olsalardı, bir zamanlar kırdıkları sazlarının perdelerini dahi dilim dili birbirinden ayran günümüz miras konarları bu gün o sazların tellerinin sıcaklığında ısınmaya çalışamazlar.Kendi tarihinin sözlü mirasına güvenmeden yok eden ve de o sözlerin doğruluğuna kuşkularla yaklaşıp sahip çıkmayanlar, inançsal özgürlüklerindeki mücadelede muktedir olamamışlardır. Anadolu Alevliliğinin sözlü geleneğinde ki geleneksel güç, kendi sınırlarını da aşarak DÜNYADA ki yerini almayı ispatlamıştır.Dünya edebiyatında ki örnek mısralarda da yerini almıştır.Bilimsel araştırmalara dahi konu olmuştur. Şunu unutmamalıyız ki Hallac-ı Mansur dan Anadolu Alevliliğine kadar yaşamış yüzlerce erenden ve de ozandan pekte kayda değer yazılı belge günümüze intikal etmemiştir. Hatta yüz yıllardır Anadolu da yaşamış erenlerden dahi yararlanılabilinecek yazılı belgeler bile yeteri derecede mevcut değildir. Bugün tarihe mal olmuş Erenler Ereni Ahmet Yesvi, Pir Hacı Bektaşı Veli, Abdal Musa, Karaca Ahmet Sultan, Hacı Bayramı Veli. Mevlana Celaleddin, Sarı Saltuk Sultan, Geyikli Baba, Gül Baba, Ahi Evren, Tavus Hatun, Sarı Kız, Gülnar Hatun, Çoban Dede, Seyit Battal Gazi, Lokman Dede, Akşemseddin Sultan`larla, Nesimi, Fuzuli, Yunus Emre, Harabi, Hatayi ve Pir Sultan Abdal gibi tarihi nefeslerden de bizlere kalanlar, tarihi süreçte SÖZLÜ gelenekle ustadan çırağa aktarılmış dikili abideler kadar dimdik ayakta durmaktadır. Binlercesi onları yok etmek istediyse de gerçekler ortada. Bugünün gerçeği; onların bizlere bıraktığı SÖZLÜ mirasa sonsuza kadar inanıp koruyarak gelecek nesillere, çağımız teknolojisinden de yararlanıp intikal etmeye çaba sarf etmemiz olmalıdır. Günümüz alevliliğinde “modernist” düşünce anlayışı alevliliğin temel ilkelerini tırpanla biçmek kadar yok edici demek daha doğru olur kanaatindeyim. Objektif variller doğrultusunda yaklaşımlar gösteren araştırmacıların, istismarların önüne geçilecek çalışmalarına daha çok ihtiyaç var. Günümüz AleviBektaşı bütünlüğünün hassas çizgisi olan Ocaklı Aleviliğin Dedelik yapısı ile Babagan Bektaşiliğin Dedelik ( Seyitlik ) anlayışı dikkate şayandır. Kentleşen Babaganlık anlayışın tarihi geçmişi; Osmanlı yönetim entegresine kadar uzanır. Bu uzantıların artı ve eksileri yeni kentleşme sürecine giren Aleviliğin yeniden yapılaşmasına, kendi anlayışındaki yönetim yaklaşımlı baskıyı bu süreçte de his ettirmektedir. Bu yaklaşımın armonize olmasındaki kaybı ise Ocak Aleviliği Dedelik yapılaşmasına sahip, deneyimsiz kentleşme süreci yaşayan Alevilik yaşamaktadır. Kırsal coğrafyada yaşayan alevliliğin, kentleşen alevliliğin bu değişimlerinden etkilenişi ise soruna dikkatin daha da önemli olduğunu vurgulamaktadır. Serçeme kapısı olan Hacı Bektaşi Veli düşünce anlayışı bu hassasiyet içinde bilimsel bir açılımla Alev i – Bektaşi bütünlüğüne sunulacak çalışmalar ışığında değerlendirilip anlaşılır bir dille ifade edilmelidir.Hak-Muhammed-Ali yolunun “batini” felsefi anlayışı tarihi sözlü bütünlüğündeki geleneksel doğruluğunu koruyup bugüne hiç bir kayıp vermeden gelmiştir. Bundan sonrada yaşamaya devam edecektir. Gerçeğe HU ERENLER Tüm canlara selamlar sevgiler Hüseyin Aldoğan Sinemilli Pir Ocağı

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mart 9, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Anadolu Aleviliği ve Sözlü Geleneği için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: