Tasavvufî anlayışa göre nefs

nefs, Tasavvufî anlayışa göre, insanoğlunda bir arada bulunan iyi ve kötü temayüller ise. “Ruh-i hayvanî” ve “Ruh-i sultanî” denilen merkezlerden oluşmaktadır İnsan, kendi içindeki bu iki zıt kutbun çalışmalarıyla hâl ve gidişatına istikamet vermektedir. rahmani ruh galip geldiğinde, Salih amellere ve güzel ahlâka yönelmekte; Aksine hayvanî ruh galip geldiğinde ise türlü günahlara ve ahlâksızlıklara düşmektedir. İnsanoğlu, nefsini kendi iradesi ile şekillendirmesi kabiliyeti ve imkânına belli bir ölçüde sahip kılındığı içindir ki, mükâfata da cezaya da uğrayabilecek bir varlıktır. Dünya imtihanında aşılması gereken en büyük engellerden biri olan “Nefs”, umumiyetle insanın maruz kılındığı kötü temayülleri akla getirir. Bir insan, gurbete çıktığında vatanına eli boş dönmemek için nasıl çalışıp didinirse, büyük bir gurbet diyarı olan bu dünyada da ahiret saadeti için öylece çalışma ve gayret göstermelidir. Zira her insan, ahiretteki ebedî saadet veya hüsranını bu dünyadan götürecek. Yani bir bakıma istikbaldeki kaderini dünya hayatında tayin edecektir. Ebedî saadet ve selâmetin en temel şartlarından biri, nefsi, Salih amelleri yapabilecek bir kıvama ulaştırabilmektir. Böyle bir gayeden mahrum olan nefs, azgın bir at gibidir. Azgın bir at, sahibini hedefine ulaştırmak yerine, uçurumlardan yuvarlayarak onun helakine sebep olur. Fakat bir binek atı iyi terbiye edilip, güzelce gemlenmişse, sahibini en tehlikeli yollardan bile selâmetle taşıyıp götürür. Nasıl ki, terbiye edilmemiş bir atla arzu edilen hedefe ulaşmak mümkün değilse, ıslah edilememiş ve kontrol altına alınamamış bir nefs ile de hayatın ulvî gayesini gerçekleştirmek mümkün değildir.

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Ekim 17, 2013 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Tasavvufî anlayışa göre nefs için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: