Makalat-ı Hacı Bektaş Veli..6

(*) Bu bölümün varlığından Sn. Aziz Yalçın’ın eserinin 9 ve 10 sayfalarında belirtilmesine rağmen eserinde belirtilmemiştir. Bu nedenle Sn. Aziz Yalçın ve Sn. Ahmet Tekin’in eserlerinden vaydalanılarak oluşturulmaya çalışılmıştır.) (a): 1 ve 2 kaynaklarından ortak çıkartılmıştır. (b) (c): 2 nolu kaynaktan yararlanılmıştır (d): nolu kaynaktan alınmıştır. Sf.10 (1) “..Yaş, kuru bir şey yoktur ki Kur’ân’da bulunmasın” (En’am 6/59) (2) “..Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. O ateşin yakacağı insan ve taştır” (Tahrim 66/6) (3) “.. biz ona şahdamarından daha yakınız” (Kaf 50/16) (4) “…Beni ateşten, onu çamurdan yaratın” (Araf 7/12) (5) “.. fir’avun ve ailesini batırmış ve sizi kurtarmıştım” (Bakara 2/50) (6) “..İnsanların Allah’ı sevmeleri hepsinden kuvvetlidir..” (Bakara 2/165) (7) “iyilik edenleri daima iyilikle mükâfatlandırınız ve daha da fazlasını veriniz” (Yunus 10/26) (8) “…Rabbine kavuşmayı dileyen kişi hayırlı işler işlesin ve Rabbine kullukta kimseyi eş tutmasın” (Kehf 18/110) (9) “.. Üç kişi bir arada bulunsa dördüncüsü Tanrıdır” (El Mücadele 58/7) (10) “Gerçekten munafıklar cehenneminen aşağı katındadırlar..” (Nisa 4/145) (A.Tekin; Makalat eserinde A’raf 7/40 yer almaktadır. “Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karşısında büyüklük taslayanlar var ya, gök kapıları açılmayacaktır onlar için ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Suçluları böyle cezalandırırız biz.” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (11) “Şüphe yok ki Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz. Dilediği kişinin bütün suçlarını örter ve bağışlar..” (Nisa 4/116) (12) “.. Onların sırtlarından zürriyetlerini aldı. Onları kendi nefislerine şahit tutarak “Ben Rabbiniz değil miyim?” dedi. Onlar da “Evet şahidiz, Rabbimizsin” dediler” (Araf 7/172) (13) “Gerçekten, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah 94/6) (14) “Ey insanlar! Allah’a Peygamberine ve kutsal kitaplarına inanın. Kim Allah’ı, Peygamberlerini, meleklerini, kitaplarını ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphe yok ki, sapıtmıştır..” (Nisa 4/136) (15) “..Oysa ki Allah, alış-verişi helal, ribayı haram kılmıştır…” (Bakara 2/275) (16) “Bir eşin yerine başka bir eş almak istemişseniz onlardan birine yükler dolusu mal vermiş olsanızda o maldan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek, açık bir günah işleyerek mi geri alacaksınız?” (Nisa 4/20) (A.Tekin; Makalat eserinde Nur 24/32 yer almaktadır. “İçinizden bekarları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin….”; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) 17) “Size şu kadınlarla evlenmek harak kılınmıştır:..” (Nisa 4/23) (A.Tekin; Makalat eserinde Bakara 2/222 yer almaktadır. “Sana âdet halinide sorarlar, de ki; O insana tiksinti ve rahatsızlık veren bir haldir. Hayızlı oldukları sırada kadınlardan uzak durun…”; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (18) “Allah’ın önceden gelip geçmişlere uygulamış olduğu kanun budur..” (Feth 48/23) (19) “Onlar Allah ile yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozdular…” (Bakara 2/27) (A.Tekin; Makalat eserinde Ra’d 13/25 yer almaktadır. “Allah’a verdikleri sözü, onun antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar…”; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (20) “Şefkat imandır” (Hz.Muhammed, Hadis-i Şerif) (21) “…sizlere rızk olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin dedik..” (Araf 7/160) (A.Tekin; Makalat eserinde Taha 20/81 yer almaktadır. “Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yiyin…”; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (22) “..iyiliği emreden, fenalıktan kaçınan bir ümmet olun..) (Al-i İmran 3/104) (23) “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın..” (Al-i İmran 3/103) (24) “Allah’a kalbinizin bütün özlüğü ile tövbe edin…” (Tahrim 66/8) (25) “… kim Allah’a dayanırsa O ona yeter..” (Talak 65/3) (26) “.. şükrederseniz size karşılığı artıracağım..” (İbrahim 14/7) (27) “… yalnız sabredenlere mükâfatları hesapsız olarak ödenecektir.” (Zümer 39/10) (28) “… iyiliğin mükâfatı iyiliyken başka değildir.” (Rahman 55/60) (29) “O kullarının tövbelerini kabul eder…” (Şura 42/25) (30) “… Eğer bilmiyorsanız ehline sorunuz” (Enbiya 21/7) (A.Tekin; Makalat eserinde Nahl 16/43 yer almaktadır. “… eğer bilmiyorsanız Zikir ekline sorun.” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (31) “.. başlarını traş etmiş ve saçlarını kısaltmış olarak korkusuzca..” (Fetih 48/27) (32) “.. o ateş ise inanmayanlar için hazırlanmıştır.” (Bakara 2/24) (33) “.. Şüphesiz ki Allah emirlerini yerine getiri. Allah gerçektende her şey için bir ölçü tayin etmiştir.” (Talak 65/3) (34) “.. Sevdiği ve onlarında o’nu sevdiği…” (Maide 5/54) (35) “.. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere karıştır.” (Yusuf 12/10). (36) “Velilerin, nebilerin ve tüm seçkin kişilerin öğünçleri fakirlikleridir” (Hz.Muhammed, Hadis-i Şerif) (37) “Nefsini bilen Rab!bini bilmiş olur” (Hz.Muhammed, Hadis-i Şerif) (38) “.. Onu toz-duman ederiz.” (Furkan 25/23) (39) “Allah en güzel olarak indirdi…” (Zümer 39/23(40) “Eğer yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem, bütün denizler de mürekkep olsalardı, yine de Allah’ın sözü bilmezdi. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman 31/27) (41) “Eğer biz Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, dağ Allah korkusundan parça parça olurdu. Bunu, insanlar düşünsünler diye söylüyoruz.” (Haşr 59/21) (42) “.. Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin…” (Zümer 39/53) (43) “Allah münafıklara cehennem ateşi vaad etmiştir…” (Tevbe 9/68) (44) “… eğer doğru iseniz, açık delilinizi getiriniz..” (Neml 27/64) (45) “Karada ve denizde avlanmak ve avlananları yemek helâldir..” (Maide 5/96) (46) “Size şu kadınlarla evlenmek haram kılınmıştır:…” (Nisa 4/23) (47) “Ey insanlar! Seslerinizi Peygamberin sesinden yüksek çıkarmayınız..” (Hucurat 49/2 (48) “.. kim afveder ve barışırsa…” (Şura 42/40) (49) “Kur’ân’ı inananlara şifa ve rahmet olarak indirmekteyiz..” (İsra 17/82) (50) “Bu Rabbinin rahmetidendir..” (Kehf 18/98) (51) “Onlar.. Allah ile yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar.. (Bakara 2/27) (A.Tekin; Makalat eserinde Neml 27/2 yer almaktadır. “Müminlere bir kılavuz ve muştudur o.” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (52) “Muhakkak ki Kur’ân inanmayanlar için indirilmiştir. (Hakka 69/50) (53) A.Tekin; Makalat eserinde ayrıca; Ve hem ceza var. (53) “Onlar.. Allah ile yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar..” (Bakara 2/27; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) yer almaktadır. (54) “Yüreklerinde dert vardır. Allah dertlerini artırmıştır.” (Bakara 2/10) (55) “Allah yolunda ölenleri ölü saymayın..” (Al-i İmran 3/169) (56) “Sana ruhu soruyorlar. De ki; ruh Rabbinin emrinden ibarettir..” (İsra 17/85) (57) “(.. İçinizden kimi dünyayı istiyor, kimi âhireti –Allah’ı diliyor-..” (Al-i İmran 3/152) (58) “Uykunuzu istirahat için yaptık” (Nebe 78/9) (59) “..İçinizden bir kısmı dünyayı istiyordu, bir kısmınız ise âhireti istiyordu…” (Al-i İmran 3/152) (60) “.. hatta onlar daha da aşağı ve bayağıdırlar” (Araf 7/179) (61) “.. Onların –kötü kişilerin- hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk gelmez. Bu sebeple onları kovup zalimlik edicilerden olma” (En’am 6/52) (62) “(Allah katında din İslamiyettir” (Al-i İmran 3/19) (A.Tekin; Makalat eserinde Rahman 55/46 yer almaktadır. “Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (63) “Kalbinize şüphe düştü. Ama siz görmüyor musunuz ki, Allah gökten yağmur indirip yerleri yemyeşil etti.” (Hac 22/63) ——————————————————————————– (64) “Allah’ın verdiği renge uyun. rengi Allah’ın renginden güzel olan kim ver” (Bakara 2/138) (65) “Sizin İlah’ınız Vâhid’dir, bir tek İlah’tır. İlah yoktur O’ndan baska. Rahman’dır O, Rahîm’dir.” (Bakara 2/163; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali): (66) “Allah’tan baska ilah yok. Hayy’dir O, sürekli diridir; Kayyûm’dur O, kudretin kaynagıdır. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O’nundur. O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, kim sefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!… İnsanlar O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez. Aliyy’dir O, yüceligi sınırsızdır; Azim’dir O, büyüklügü sınırsızdır.” (Bakara 2/255 ) (Bakara 2/255; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (A.Tekin; Makalat eserinde En’am 6/18 yer almaktadır.”Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir’dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (67) “Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir’dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.” (En’am 6/18; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (A.Tekin; Makalat eserinde Bakara 2/255 yer almaktadır.) (68) “Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliğin tümü Allah’adır. Temiz ve güzel kelime O’na yükselir; hayra ve barışa yönelik amel de o kelimeyi yüceltir. Kötülükleri kuranlara/kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Ve böylelerinin tuzağı tarumar olur.” (Fatır 35/10; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (69) “İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki.” (Rahman 55/78, A.Tekin; Makalat eserinden; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (70) “De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir.” (Al-i İmran 3/31; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (71) “Yemin olsun biz, senden önce de resulleri toplumlarına gönderdik, onlara açık kanıtlar getirdiler. Nihayet, günah işleyenlerden öc aldık. İnananlara yardım etmek bizim üzerimizde bir haktı.” (Rum 30/47; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (72) “Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Ve onların kimini kimine derecelerle üstün kıldık ki, bazısı bazısını tutup çalıştırsın. Rabbinin rahmeti, onların derleyip topladıklarından daha hayırlıdır.” (Zuhruf 43/32; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (73) “Ve onu hiç beklemediği yönden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanıp güvenirse O, ona yeter. Hiç kuşkusuz, Allah, emrini yerine getirecektir. Allah her şey için bir ölçü/bir kader belirlemiştir.” (Talak 65/3; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) 74) “O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor. Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.” (Ahzap 33/43; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (75) “Bir korku ve endise duyarsaniz yürüyerek veya binit üzerinde kilin. Güvene kavustugunuzda bilmediginiz seyleri size ögrettigi sekilde Allah’i zikredin.” (Bakara 2/239; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (A.Tekin; Makalat eserinde Bakara 2/151 yer almaktadır. “Nitekim size aranızdan bir resul göndermişiz; size ayetlerimizi okuyor, sizi temizleyip arıtıyor, size Kitap’ı ve hikmeti ögretiyor, size, daha önce bilmediklerinizi belletiyor.” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (76) “O, hikmeti dilediğine verir. Ve kendisine hikmet verilmiş olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Gönlünü ve aklını çalştıranlardan başkası düşünüp anlayamaz.” (Bakara 2/269; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) (77) A.Tekin; Makalat eserinden ayıca; -Andan varlığını bildirdi: “Allah’tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O’nun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçı. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?” (Secde 32/4; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) -Andan sıfatını bildirdi: “Allah’ın boyasını esas alın. Allah’tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O’na kulluk ederiz.” (Bakara 2/138; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) -Andan mülkünü bildirdi: “Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı.” (Bakara 2/107; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) -Andan azametini bildirdi : “Allah’tan baska ilah yok. Hayy’dir O, sürekli diridir; Kayyûm’dur O, kudretin kaynagıdır. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O’nundur. O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, kim sefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!… İnsanlar O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez. Aliyy’dir O, yüceligi sınırsızdır; Azim’dir O, büyüklügü sınırsızdır.” (Bakara 2/255; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali) yer almaktadır. (78) “..yakıtı insan ve taş olan…” (Bakara 2/24) (79) “O yemyeşil ağaçları sizin için ateş çıkartandır..” (Yasin 36/80). (80) “..Gök gürlemeleri ve şimşekler arasında –korkudan- parmaklarıyla kulaklarını kapatırlar..” (Bakara 2/19). (81) “Sonra –yeşil ağaçtan- çakıverdiğiniz o ateşi gördünüz mü?” (Vakıa 56/71) (A.Tekin; Makalat eserinde Ahzap 3/131 yer almaktadır. “Kâfirler için hazırlanmış ateşten korkun” ; Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân-ı Kerim Meali)) (82) “(Sevapları) ağır gelenler, korktukları (şeylerden) güvendelerdir. (Onlar) umduklarına erişenlerin ta kendisidirler. Tartıları hafir gelenler ise kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde temelli kalacaklardır.” (Müminun 23/102-103) ——————————————————————————– (83) “..onlardan kimi nefislerine zulmederler, kimisi daha ılımlı davranırlar, kimileri de iyilikler yaparlar..” (Fatır 35/32) (84) “Suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında biribirlerine karışmalarına mani perde vardır” (Rahman 55/19-20) (85) “..Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmaklar, zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır.” (Muhammed 47/15) (86) “Allah katında din, İslamiyettir” (Al-i İmran 3/19) (87) “Mezar bazı insanlar için cennetin iç açıcı bir bahçesi, bazıları için de ateşle dolu bir kuyudur.” (Hz.Muhammed, Hadis-i Şerif) (88) “..Kökü sağlam dalları göğe doğru olan güzel bir ağaçtır.” (İbrahim 14/24) (89) “..hükümdarlar bir memlekete girince, orasını perişan ederler, şerefli insanları da bayağı yaparlar..” (Neml 27/34) (90) “Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile O’nun bilgisinin haricinde değildir. Bundan daha küçüğü, daha büyüğü de muhakkak ki, kitaptadır.” (Yunus 10/61) (91) “..biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf 50/16) (92) “Görmedin mi ki göklerde ve yerde ne varsa yüce Allah hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncü O’dur. Bundan az ya da çok olsalar ve nerede bulunursa bulunslar O mutlaka yine onların yanındadır. Sonra bütün yaptıklarını kıyamet gününde kendilerine haber verir. Çünkü, Allah her şeyi hakkıyle bilir..” (Mücadile 58/7) (93) “..O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.” (Şura 42/11) (94) “..Sana ruhu soruyorlar. deki. ruh Rabbinin emrinden ibarettir.” (İsra 17/85) (95) “..Akşam girerken ve sabah olurken, hepiniz Allah’ı tenzih ve tesbih ediniz. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğlen vakti Allah’ı tenzih ve tesbih ediniz.” (Rum 30/17-18) (96) “Yeryüzü bir başka yeryüzüne döner..” (İbrahim 14/48) (97) “(Herkes ölümü tadacaktır..” (Ankebut 29/57) (98) “Andolsunki biz âdemoğlunu şerefli kıldık..” ( İsra 17/70) (99) “…kendi varlıklarında da göstereceğiz…” (Fusullet 41/53) (100) “Rabbin meleklerine: Ben yeryüzünde bir halife vereceğim demişti…” (Bakara 2/30) (101) “… Sizi bir nefesten yaratmıştır. Ondan zevcesini yaratmıştır. İkisinden birçok erkek ve kadın türetmiştir. Allah’a gelmekten sakının ki onunla birbirinizden hakkınızı istersiniz. Akrabalık haklarına da uyun. Şüphe yok ki Allah her şeyi görür ve bilir.” (Nisa 4/1) (102) “… -insanı- Balçıktan, topraktan yarattık” (Hicr 15/26) (103) “..Ve âdeme her şeyin ismini öğretti, sonra onlara meleklere gönderdi..” (Bakara 2/31) ——————————————————————————– (104) “…Sonra meleklere, (Âdem’e secde edin dedik) Hemen hepsi secdeye kapandı. Yalnız iblis.. (secde etmedi)..“ (Bakara 2/34) (105) “Rabbin seni bağışlasın ey Âdem” (106) “Elesti birabbüküm” = Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (107) “Beli” = Evet, (108) “lâ” = Hayır (109) “.. hatta onlardan dahi sapıktırlar..” (Araf 7/179) (110) “Biz insanı karışık –iki cinssin- bir damla sudan yarattık. Onu imtihan edeceğiz. bunun için onu işitici ve görücü kıldık” (İnsan 76/2) (111) “Bunalmışa, kendisine yalvarıp yakarınca karşılık veren…” ( Neml 27/62) (112) “Sizlerden cehenneme uğramayacak bir kişi bile yoktur…” (Meryem 19/71) (113) “Şüphe yok ki, onların hepsine vaad olunan yer cehennemdir..” (Hicr 15/43) (114) “Şeytan sizin düşmanınızdır..” (Fatır 35/6) (115) “Kim azmışsa, dünya yaşayışını seçmişse işte varacağı yer cehennemden başkası olamaz..” (Naziat / 37-38-39) Sn. Aziz Yalçın’ın tarafından hazırlanan “Makalat-ı Hacı Bektaş Veli” isimli eserin özüne bağlı kalınarak Makalat kısmı aktarılmıştır. Bu çalışma yapılırken söz konusu eser, Sn. Ahmet Tekin tarafından hazırlanan “Hacı Bektaş Veli, Makâlât, Konuşma-Öğütleri” isimli eser ile kıyaslama özellikle ayetler bazında yapılmıştır. Ayet açıklamalarında Sn. Aziz Yalçın’ın eseri temel alınmasına karşın, söz konusu eserde ayet açıkalmalarının olmadığı yerlerde ve Sn. Ahmet Tekin’in eserinden alınan ayetlerde, Sn. Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün Kur’ân- Kerim Meâli isimli eserden faydalanılmıştır. Sn. Aziz Yalçın eserinde Sn. Sefer Aytekin’in Türk harfleri ile “Güvercin Yayınları” tarafından yayınlanmış bulunan eseri esas almıştır. Sn. Aziz Yalçın’ın eserinde her paragrafın açıklamasını paragraf sonlarında yapılmıştır. Bu nedenledir ki tek başına Makalat’ı okuma imkanı zorlaşmaktadır. Aktarımın amacı yorumsuz ve açıklamasız olarak Makalat-ı sunmaktır. Kaynaklar: 1-Aziz Yalçın, Makalat-ı Hacı Bektaş Veli, Der Yayınları, 4. basım/2004 2-Ahmet Tekin, Hacı Bektaş veli Mâkâlât, Kelam Yayınları 3-Prof. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’ân-ı Kerîm Meâli

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Ağustos 26, 2013 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Makalat-ı Hacı Bektaş Veli..6 için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: